Jom  HaSho`ah  (Dzień Pamięci Holocaustu)   -   27 Nisan - Kalendarz
      -  Pascha (14 nisan)
      -  Chag Hamacot (15-22 nisan)
   - JOM HASHO'AH
      -  Dzień Niepodległości (5 ijar)
      -  Pesach Szeni (14 ijar)
      -  Lag bo-Omer (18 ijar)
      -  Dzień Jerozolimy (28 ijar)
      -  Szawuot (6-7 siwan)
      -  trzy tygodnie postu
      -  post po utracie Świątyni (9 aw)
      -  Czas obrachunku (elul)
      -  Rosz Haszana (1 tiszri)
      -  dziesięć dni pokuty
                           (1-10 tiszri)
      -  Jom Kippur (10 tiszri)
      -  Sukkot (15-22 tiszri)
      -  Simchat Tora (23 tiszri)
      -  Dzień Rabina (12 cheszwan)
      -  Chanuka (25 kislew-3 tewet)
      -  post (10 tewet)
      -  Nowy Rok Drzew (15 szewat)
      -  post Estery (13 adar)
      -  Purim (14-15 adar) 

 

 

 

Dzień Pamięci o Bohaterach i Męczennikach Holokaustu zaczyna się wieczorem 27 nisan. W Izraelu w ten dzień obchodzi się wiele uroczystości poświęconych pamięci 6 mln Żydów zamordowanych podczas Holokaustu. Miejsca rozrywki są zamknięte.

Centralne państwowe uroczystości odbywają się wieczorem w Yad Vashem, gdzie zazwyczaj jest obecny prezydent państwa Izraela, premier, dygnitarze, ocaleni, dzieci ocalonych i ich rodziny.
    Następnego dnia w całym Izraelu rozlega się przeciągły dźwięk syren, który trwa przez dwie minuty. W tym czasie wszyscy Izraelczycy zatrzymują się w milczeniu, upamiętniając śmierć 6 milionów Żydów w latach 1939-1945. Zatrzymuje się ruch uliczny. Wszyscy w całym kraju w milczeniu oddają hołd pomordowanym Żydom. Praca w zakładach zostaje przerwana.

 

                                                  Strona o Szoah
 

 

  

 

 

 

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2013 by Gedeon