DZIESIĘĆ  DNI  POKUTY   -   1-10 Tiszri - Kalendarz
      -  PASCHA - 14 nisan
      -  ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW
                           - 15-22 nisan
      -  Dzień Pamięci Holocaustu
                           - 27 nisan
      -  Dzień Niepodległości - 5 ijar
      -  Pesach Szeni - 14 ijar
      -  Lag bo-Omer - 18 ijar
      -  Dzień Jerozolimy - 28 ijar
      -  Święto Tygodni - 6-7 siwan
      -  trzy tygodnie postu
      -  post po utracie Świątyni - 9 aw
      -  Czas obrachunku - elul
      -  Nowy Rok - 1 tiszri
         - dziesięć dni pokuty
      -  Dzień Pojednania - 10 tiszri
      -  Święto Szałasów - 15-22 tiszri
      -  Radość Tory - 23 tiszri
      -  Dzień Rabina - 12 cheszwan
      -  Chanuka - 25 kislew-3 tewet
      -  post - 10 tewet
      -  Nowy Rok Drzew - 15 szewat
      -  post Estery - 13 adar
      -  Purim - 14-15 adar
 

 

Pierwszych dziesięć dni miesiąca Tiszri jest okresem Dziesięciu Dni Pokuty. Punktem kulminacyjnym tego czasu pokuty i oczekiwania Bożego przebaczenia jest święto Dnia Pojednania (hebr. Jom Kippur). Jednakże Bóg może przebaczyć grzechy popełnione przeciw bliźnim tylko wtedy, gdy doznający krzywdy przebaczy swemu winowajcy. Dlatego każdy grzesznik musi przed Sądnym Dniem starać się u bliźniego o przebaczenie.
    Tych Dziesięć Dni Pokuty stanowi okres, w którym człowiek powinien podjąć najwyższy wysiłek, aby uzyskać przebaczenie. Nie wystarczają tylko dobre uczynki, ale konieczna jest skrucha i żal za grzechy. Dziesięć dni pokuty za przewinienia i zło, jakie zostało wyrządzone Bogu i ludziom. Dziesięć dni modlitwy pokutnej zakończonych dniem całkowitego postu. Dziesięć dni pokuty przygotowującej do święta zwanego Jom Kippur (Dzień Pojednania). W ciągu tych dziesięciu dni (nazywanych strasznymi dniami - hebr. "Jamin Nora'im") należy przestrzegać umiar w jedzeniu.

 

Pierwszym dniem pokuty jest 3 Tiszri - Post Gedaliasza (zabójstwo namiestnika Gadaliasza). Po zburzeniu Pierwszej Świątyni garstka Żydów pod wodzą Gedaliasza pozostała w Judei, ale gdy został zamordowany, cała nadzieja pozostania w obiecanej ziemi została stracona.

 

W wigilię Jom Kippur pobożni Żydzi zwykli wykupywać swoje dusze, poświęcając w zamian za nie koguta (za mężczyznę) lub kurę (za kobietę). Przed zarżnięciem ptaka odmawiano modlitwę oczyszczającą, podczas której trzykrotnie obracano go nad głową. Następnie ptak był zabijany, a mięso przekazywano ubogim.
    Współcześnie wkłada się w chusteczkę odpowiednią ilość pieniędzy (cenę ptaka) i kręci się zawiązanym węzełkiem nad głową. Po tej ceremonii pieniądze ofiarowuje się biednym.
    Dzień poprzedzający Jom Kippur połączony jest z odwiedzaniem grobów bliskich, błagalnymi nocnymi modlitwami i postem. Odwiedza się przyjaciół, krewnych i znajomych, prosząc ich o wybaczenie przewin. W ten szczególny dzień do jedzenia podaje się kreplach w rosole, kurczak z rosołu, puree z ziemniaków, jarzyny i kompot. W dzień poprzedzający Jom Kippur należy najeść się do syta, lecz potrawy nie powinny być zbyt słone, pieprzone lub ostro przyprawione, aby nie wywoływać łaknienia następnego dnia. W czasie modlitwy w przeddzień Jom Kippur kantor w synagodze odśpiewuje wstrząsającą pieśń Kol Nidre.

 

Przeświadczenie Żydów o możliwości odpuszczenia grzechów opiera się na zaufaniu, że Bóg jest "miłosierny, łaskawy, pobłażliwy, pełny niezasłużonej łaski i pełny wierności". Stąd w Jom Kippur Żydzi wykrzykują z radością potrójne wyznanie: "On, ten Bóg miłości, On jeden jest Bogiem".

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon