Jom  ha-Acmaut  (Dzień Niepodległości Izraela)   -   5 Ijar - Kalendarz
      -  PASCHA - 14 nisan
      -  ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW
                           - 15-22 nisan
      -  Dzień Pamięci Holocaustu
                           - 27 nisan
         - JOM HA-ACMAUT
      -  Pesach Szeni - 14 ijar
      -  Lag bo-Omer - 18 ijar
      -  Dzień Jerozolimy - 28 ijar
      -  Święto Tygodni - 6-7 siwan
      -  trzy tygodnie postu
      -  post po utracie Świątyni - 9 aw
      -  Czas obrachunku - elul
      -  Nowy Rok - 1 tiszri
      -  dziesięć dni pokuty
                           - 1-10 tiszri
      -  Dzień Pojednania - 10 tiszri
      -  Święto Szałasów - 15-22 tiszri
      -  Radość Tory - 23 tiszri
      -  Dzień Rabina - 12 cheszwan
      -  Chanuka - 25 kislew-3 tewet
      -  post - 10 tewet
      -  Nowy Rok Drzew - 15 szewat
      -  post Estery - 13 adar
      -  Purim - 14-15 adar 

 

 

 

14 maja 1948 roku Izrael stał się niepodległym państwem. Żydzi na całym świecie obchodzą w tym dniu Święto Niepodległości. W samym Izraelu odbywają się pokazy lotnicze, uroczyste parady wojskowe, koncerty muzyczne i pokazy szcztucznych ogni.
    Strona o niepodległości Izraela.

 

 

 


 

 

 

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2013 by Gedeon