POST  ESTERY   -   13 Adar - Kalendarz
      -  Pascha (14 nisan)
      -  Chag Hamacot (15-22 nisan)
      -  Dzień Pamięci Holocaustu
                           (27 nisan)
      -  Dzień Niepodległości (5 ijar)
      -  Pesach Szeni (14 ijar)
      -  Lag bo-Omer (18 ijar)
      -  Dzień Jerozolimy (28 ijar)
      -  Szawuot (6-7 siwan)
      -  trzy tygodnie postu
      -  post po utracie Świątyni (9 aw)
      -  Czas obrachunku (elul)
      -  Rosz Haszana (1 tiszri)
      -  dziesięć dni pokuty
                           (1-10 tiszri)
      -  Jom Kippur (10 tiszri)
      -  Sukkot (15-22 tiszri)
      -  Simchat Tora (23 tiszri)
      -  Dzień Rabina (12 cheszwan)
      -  Chanuka (25 kislew-3 tewet)
      -  post (10 tewet)
      -  Nowy Rok Drzew (15 szewat)
       - POST  ESTERY
      -  Purim (14-15 adar) 

 

 

 

W wigielię święta Purim pości się na pamiątkę postu i modlitw, jakie odprawiała Estera przed odniesieniem zwycięstwa nad Hamanem. Razem z Esterą pościli wówczas wszyscy Żydzi żyjący w granicach Imperium Perskiego. Wszystkim im groziła śmierć i wszyscy oni prosili Najwyższego, aby zmiłował się nad Żydami i uchronił ich przed zagładą.

W ten dzień podawany jest mak w słodkim rożku dla uczczenia pamięci królowej Estery, która przez 3 dni pościła, żywiąc się tylko ziarenkami, zanim poszła do króla Ahaswerusa.

W dniu postu Estery składa się w bożnicy pieniądze na ofiarę.

 

Jeśli post przypada na szabat, przekłada się go na czwartek. W odróżnieniu od postu w Jom Kipur i Tisza be Aw post ten zaczyna się rano, a nie w wieczór poprzedzający święto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon