TRZY  TYGODNIE  POSTU  -   17 Tamuz - 9 Aw - Kalendarz
      -  PASCHA - 14 nisan
      -  ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW
                           - 15-22 nisan
      -  Dzień Pamięci Holocaustu
                           - 27 nisan
      -  Dzień Niepodległości - 5 ijar
      -  Pesach Szeni - 14 ijar
      -  Lag bo-Omer - 18 ijar
      -  Dzień Jerozolimy - 28 ijar
      -  Święto Tygodni - 6-7 siwan
       - trzy tygodnie postu
      -  post po utracie Świątyni - 9 aw
      -  Czas obrachunku - elul
      -  Nowy Rok - 1 tiszri
      -  dziesięć dni pokuty
                           - 1-10 tiszri
      -  Dzień Pojednania - 10 tiszri
      -  Święto Szałasów - 15-22 tiszri
      -  Radość Tory - 23 tiszri
      -  Dzień Rabina - 12 cheszwan
      -  Chanuka - 25 kislew-3 tewet
      -  post - 10 tewet
      -  Nowy Rok Drzew - 15 szewat
      -  post Estery - 13 adar
      -  Purim - 14-15 adar 

 

 

Według Pisma Świętego Mojżesz zstąpił z góry Synaj, gdzie Bóg dał mu Torę. Po 40 dniach spędzonych na górze, Mojżesz schodził w dół trzymając w rękach dwie kamienne tablice z wypisanymi przykazaniami. Gdy zobaczył, że Żydzi oddają bałwochwalczą cześć złotemu cielcowi, rozbił te kamienne tablice na kawałki.

Ten dzień (17 tamuz) obchodzony jest jako publiczny post.

W tym dniu obchodzona jest także rocznica dwukrotnego zdobycia i zburzenia murów Jerozolimy (w 586 r. p.n.e. i w 70 r. n.e.). Rozpoczynają się wtedy tzw. Trzy tygodnie - okres żałoby - w czasie którego nie mogą odbywać się śluby ani inne uroczystości. Zabronione jest również słuchanie muzyki, strzyżenie włosów i kupowanie nowych rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2013 by Gedeon