Syjonizm, ogólnie rzecz biorąc, jest stałym i niesłabnącym pragnieniem zrealizowania narodowej i powszechnej wizji proroków Izraela - Yigal Allon, Minister Spraw Zagranicznych Izraela, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - 30 września 1975 roku

 Polecamy nowy artykuł: "Dziesięć lat spokoju - Co dalej?"

 

28 lipca 2016 r. premier Benjamin Netanjahu z okazji święta narodowego Egiptu spotkał się z egipskim ambasadorem w Izraelu, Hazem Khairat. "Jest to dzień, kiedy Egipcjanie świętują swoją dumną niezrównaną historię, swoją bogatą kulturę, swoje liczne osiągnięcia. Egipt i Izrael są wśród najstarszych cywilizacji na świecie, a każdy posiada wkład w cywilizację świata. Razem stworzyliśmy historię pokazując światu, że pokój między Arabami i Izraelczykami jest możliwy i zrównoważony. Jestem dumny, że nasze dwa narody od prawie czterech dekad są w pokoju. Poprzez burze, zawirowanie, trzęsienia ziemi, my pozostajemy w pokoju i mamy pozostać w pokoju. Jest to fundament naszej narodowej wizji i naszej wizji dla regionu i poza nią. Izraelsko-egipski traktat pokojowy jest kotwicą stabilności i bezpieczeństwa w naszym regionie. Właśnie wróciłem z podróży do Afryki. Nauczyłem się tam wielu rzeczy. Wśród nich istotną rolę, jaką Egipt odgrywa nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także na kontynencie afrykańskim. Chcę podziękować prezydentowi a-Sisi za jego przywództwo i jego wysiłki na rzecz pokoju między Izraelem a Palestyńczykami na szerszym Bliskim Wschodzie. Możemy tak dużo osiągnąć razem. Możemy współpracować i współpracujemy w rolnictwie, i możemy współpracować w dziedzinie wody, energii, w każdej dziedzinie ludzkiego wysiłku, aby uczynić życie naszych narodów i życie narodów na Bliskim Wschodzie lepszym, bardziej bezpiecznym, bogatszym. Przyszły pokój jest nadzieją przyszłego dobrobytu. Cieszymy się wysiłkami prezydenta a-Sisi na rzecz wspierania pokoju, i przyjmujemy wysiłki w celu włączenia innych arabskich państw w ten większy wysiłek na rzecz szerokiego pokoju między wszystkimi narodami Bliskiego Wschodu. Chciałbym ponownie powiedzieć, że prezydent Rivlin i ja, i wszyscy, którzy są tutaj, reprezentujący wszystkich obywateli państwa Izrael, mówimy wam: Wierzymy w pokój. Chcemy, go rozwijać."

28 lipca 2016 r. dyrektor generalny ministerstwa spraw zagranicznych Dore Gold odniósł się do wypowiedzi palestyńskiego ministra spraw zagranicznych na zgromadzeniu Ligii Arabskiej w Mauretanii sprzed trzech dni. "Abstrahując od oczywistego braku podstawy prawnej dla roszczeń Abbasa, jego inicjatywa po raz kolejny pokazuje ciągłą odmowę ze strony palestyńskiej uznania uzasanionego i rodzimego związku narodu żydowskiego z ich dawną ojczyzną, które Palestyńczycy stawiają obok poszukiwań swoich własnych praw. Prawne znaczenie Deklaracji Balfoura pochodziło z faktu, że została ona uznana przez Ligę Narodów w 1922 roku przez fakt utworzenia Mandatu Palestyny. Mandat ten uznał historyczny związek narodu żydowskiego z tym obszarem i dostarczył podstaw do utworzenia tutaj swojego domu narodowego. Uznanie to przyszło w czasie, gdy Imperium Osmańskie rozpadło się i zrzekło się suwerenności na obszarach położonych na południe od współczesnej Turcji. Terytorium mandatowe miało wpływ na przekształcenie stanowiska politycznego wyrażonego w Deklaracji Balfoura w międzynarodowe uznanie zobowiązania prawnego do nadania niezbywalnego prawa narodu żydowskiego do samostanowienia w ich dawnej ojczyźnie. Prawa, które zostały uznane w tym okresie przez Ligę Narodów, zostały zahowane przez jej następcę - Organizację Narodów Zjednoczonych - za pośrednictwem artykułu 80 Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ani Deklaracja Balfoura, ani Mandat, nie udzieliły historycznego prawa Żydów do ojczyzny. Przeciwnie, te dokumenty uznały wcześniejsze prawa, których naród żydowski nigdy nie utracił. Rzeczywiście, tysiące Żydów powróciło z powrotem do swojej dawnej ojczyzny na długo przed wydaniem Deklaracji Balfoura. Izrael twierdzi, że pod koniec jakichkolwiek negocjacji z palestyńskimi przywódcami, należy uznać prawa narodu żydowskiego do państwa narodowego, tak jak wielokrotnie Izrael uznawał prawa Palestyńczyków do posiadania swojego państwa. Wezwanie Mahmouda Abbasa do Ligii Arabskiej o pomoc w pozwaniu brytyjskiego rządu za Deklarację Balfoura jest kolejnym głośnym wyrażeniem odmowy wzajemnego uznania Izraela i kompromisu. To właśnie taka postawa palestyńskich przywódców stanowi podstawową przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwego pokoju."

28 lipca 2016 r. przewodniczący Komitetu Ochrony Zabytków Świątyni, Israel Caspi odniósł się do wczorajszego pobicia archeologów na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. "Był to brutalny fizyczny atak, który pozostawił liczne siniaki. Oni uderzali archeologów pięściami. Dwunastu członków Waqfu otoczyło ich i starało się usunąć ich ze Wzgórza Świątynnego. Archeologom udało się zaalarmować policję, która przybyła na miejsce i zatrzymała niektórych z atakujących. Premier usiłuje kupić spokój za wszelką cenę, i pozwala muzułmańskiemu Waqfowi robić co tylko chce. Domagamy się, aby Premier podjął działania w celu ochrony praw Żydów oraz umożliwienia im - nawet tym Żydom o zewnętrznym religijnym wyglądzie - swobodnego przemieszczania się po Wzgórzu Świątynnym, bez stałego towarzyszenia im członków Waqfu, którzy sprawdzają, czy oni coś nie mamroczą. Przemoc fizyczna musi się skończyć. Status quo szybko się kończy. Trzy lata temu religijni Żydzi mogli bez eskorty wejść na Wzgórze Świątynne, i nagle widzimy te wszystkie ograniczenia - tylko trzech Żydów może być równocześnie wpuszczonych, i to w określonych godzinach. A muzułmanie mogą robić wszystko, także rzeczy zabronione."

28 lipca 2016 r. nowym prezydentem Peru został mianowany Pablo Kuczyński, syn żydowskiego lekarza, który uciekł z nazistowskich Niemiec. Kuczyński powiedział: "Będę szukał praw własności, równości i braterstwa dla wszystkich Peruwiańczyków. Peru potrzebuje nie tylko rozwoju ekonomicznego, ale także ludzkiego."

 

 

    Aktualności z Izraela znajdują się w dziale: "Aktualności z Izraela".


    
Poszukujemy osób, które samodzielnie napiszą teksty lub przetłumaczą z dostępnych w internecie angielskojęzycznych materiałów i je nam nadeślą z podaniem źródeł. Kontakt: Gedeon

 IZRAEL
KULTURA
HISTORIA
SYJONIZM
CZASY I FAKTY
TURYSTYKA
HUMOR
POEZJA
 
ŻYDZI W POLSCE
 
POMOC DUCHOWA

Wiadomosci z Izraela

NOTOWANIA
- 20.06.2016 -

1 USD - 3,863 NIS
1 EURO - 4,338 NIS
1 ZŁ - 0,986 NIS
1 USD - 3,868 ZŁ
1 EURO - 4,396 ZŁForum dyskusyjne

Facebook:Wiadomosci z Izraela

Wiadomosci z Izraela

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty
  Copyright ©2002-2016 by Gedeon