Syjonizm, ogólnie rzecz biorąc, jest stałym i niesłabnącym pragnieniem zrealizowania narodowej i powszechnej wizji proroków Izraela - Yigal Allon, Minister Spraw Zagranicznych Izraela, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - 30 września 1975 roku

  

27 marca 2015 r. Izrael oficjalnie przeszedł na czas letni. O godzinie 2 w nocy przesunięto zegarki o godzinę do przodu - na godz. 3.00. Czas letni będzie obowiązywał do 24 października (212 dni).

27 marca 2015 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że są gotowe do wzmocnienia zabezpieczeń granicy z Egiptem na pustyni Negew. W tym celu jednostki inżynieryjne rozpoczęły budowę przeszkód technicznych w terenie, aby zapobiec próbom sforsowania granicy przez samochody. Wzniesiono również dodatkowo punkty obserwacyjne wzmacniając w ten sposób ochronę strefy przygranicznej. Pułkownik Gilad Avralinzi powiedział: "Podczas operacji Obronny Brzeg byliśmy świadkami ostrzału rakietowego w Kadesz Barnea i Ketziot. Miały tu miejsce gwałtowne incydenty. Są to wrogie działania terrorystyczne pod przykryciem działalności przestępczej, która zaczyna się przemytem i kończy strzelaniną. Jeden z czołowych przykładów braku środków ochrony w tym obszarze był incydent, w którym dowódca kompanii Caracal znalazł się pod ostrzałem. Stało się to podczas wymiany ognia. Ona nie miała gdzie się schować i położyła się na ziemi. Nie miała żadnej otwartej drogi aby obejść napastników lub schronić się, aby móc dowodzić w bardziej bezpieczny sposób. Jeśli w przeszłości, przemytnicy wchodzili na pustynę Negew po przekroczeniu ogrodzenia granicznego w niemal niezakłócony sposób - sytuacja była zła. Jeśli pozwolisz przemytnikom przekraczać granicę, zapraszasz wrogą działalność terrorystyczną. Terroryści mogą skorzystać z tego samego przewodnika, który poprowadził przemytnika. Zna on tę samą trasę. Będzie dziewięć incydentów z przemytnikami, a dziesiąty może być wrogim atakiem terrorystycznym."

 

 

    Aktualności z Izraela znajdują się w dziale: "Aktualności z Izraela".


    
Poszukujemy osób, które samodzielnie napiszą teksty lub przetłumaczą z dostępnych w internecie angielskojęzycznych materiałów i je nam nadeślą z podaniem źródeł. Kontakt: Gedeon

 IZRAEL
KULTURA
HISTORIA
SYJONIZM
CZASY I FAKTY
TURYSTYKA
HUMOR
POEZJA
 
ŻYDZI W POLSCE
 
POMOC DUCHOWA

Wiadomosci z Izraela

NOTOWANIA
- 20.03.2015 -

1 USD - 4,006 NIS
1 EURO - 4,267 NIS
1 ZŁ - 1,034 NIS
1 USD - 3,859 ZŁ
1 EURO - 4,123 ZŁForum dyskusyjne

Facebook:Wiadomosci z Izraela

Wiadomosci z Izraela

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty
  Copyright ©2002-2015 by Gedeon