MARTYROLOGIA  -  GETTO  W  WARSZAWIE   -  Getta
         -  Kraków
         -  Łódź
 - Warszawa

 

 

Getto w Warszawie zostało utworzone przez Niemców w dniu 2 października 1940 roku.
    Getto powstało na wydzielonym, otoczonym murem od reszty miasta terenie o powierzchni około 2,6 km2. Granice Getta przebiegały ulicami: Wielka (obecnie jej początkowy odcinek nazywa się Poznańska), Bagno, plac Grzybowski, Rynkowa, Zimna, Elektoralna, plac Bankowy, Tłomackie (obecnie odcinek Solidarności), Przejazd, Ogród Krasińskich, Freta, Sapieżyńska, Konwiktorska, Stawki, Okopowa, Towarowa, Srebrna i Złota.
    Getto dzieliło się na dwie części: Duże i Małe Getto (zlikwidowane w sierpniu 1941 roku), połączone drewnianą kładką przeprowadzoną nad ulica Chłodną wzdłuż Żelaznej.

Getto zostało zamknięto murami w dniu 15 listopada 1940 roku. Uwięziono w nim około 490 tysięcy Żydów z Warszawy i okolicznych miasteczek. Panowały tu straszne warunki życia i codzienny powszechny terror ze strony okupanta.

Jesienią 1941 roku przeprowadzono pierwszą dużą akcję deportacji Żydów z getta warszawskiego. Transporty kolejowe z Żydami kierowano do ośrodka zagłady w Treblince. W wyniku tej akcji deportacyjnej zlikwidowano tzw. Małe Getto. Z pozostałych w getcie, z głodu, chorób i wyczerpania do lipca 1942 roku zmarło prawie 100 tysięcy osób.
    22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli tak zwaną "Wielką Akcję", która trwała do połowy września. W tym okresie do ośrodka zagłady w Treblince wywieziono z getta warszawskiego około 310 tysięcy Żydów. 23 lipca 1942 roku popełnił samobójstwo przewodniczący Judenratu Adam Czerniaków.
    Po tej wielkiej deportacji pozostało na terenie tzw. Dużego Getta około 60 tysięcy osób. Świadomość nieuchronnej zagłady pobudziła grupę młodych Żydów do utworzenia w getcie Żydowskiej Organizacji Bojowej (28 lipca 1942 r.).
    Akcja ostatecznej likwidacji getta warszawskiego rozpoczęła się 19 kwietnia 1943 roku. Wybuchło wówczas powstanie kierowane przez Żydowską Organizację Bojową. 8 maja 1943 roku śmiercią samobójczą poległ wraz z towarzyszami broni przywódca powstania - Mordechaj Anielewicz. 16 maja 1943 roku Niemcy na znak ostatecznego zniszczenia getta warszawskiego wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiej. Wszystkich, którzy przeżyli powstanie wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Zginęło wówczas ponad 60 tysięcy Żydów.

 

W 1988 roku utworzono Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów, który obejmuje ciąg pomników i tablic pamiątkowych wzdłuż ulic Zamenhofa, przez skwer Szmula Zygelbojma, Stawki aż do Muru-Pomnika Umschlagplatzu usytuowanego na miejscu bocznic kolejowych, skąd wywożono Żydów do ośrodka zagłady w Treblince. Punktem wyjścia jest monumentalny Pomnik Bohaterów Getta:

- Pomnik Bohaterów Getta (na skwerze przy ul. Zamenhofa)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Pomnik Bohaterów Getta wybudowano w kwietniu 1948 roku, według projektu architekta L.M. Suzina. W tym właśnie miejscu doszło do pierwszego starcia żydowskich powstańców z oddziałami niemieckimi podczas powstania w getcie w 1943 roku. Miało to miejsce na placu pomiędzy ulicami Anielewicza, Karmelicką, Lewartowskiego i Zamenhofa. Współcześnie jest to pl. Bohaterów Getta.

                

Pomnik stanowi bryłę wysokości 11 metrów. Od strony zachodniej widać spiżową rzeźbę mężczyzn, kobiet i dzieci zatytułowaną "Walka". Symbolizuje ona bohaterski zryw powstańców. Postacie trzymają w dłoniach butelki z benzyną, pistolety i granaty.

Kamienna płaskorzeźba od strony wschodniej ukazuje cierpienia i męczeństwo kobiet, niewinnych dzieci i starców. Nosi ona tytuł "Pochód na zagładę":


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Kamienną płytę przed pomnikiem zdobią dwie wykonane menory z brązu. Na pomniku jest także napis w języku polskim, jidysz i hebrajskim: "Naród żydowski swym bojownikom i męczennikom".
    Pomnik obłożony jest płytami z grubo szlifowanego labradorytu pochodzącego ze szwedzkich kamieniołomów w Hunnebostrand. Kamień zamówił tam minister gospodarki III Rzeszy Albert Speer w 1942 jako materiał pod przyszłe pomniki zwycięstwa Hitlera.
    Po obu stronach pomnika umieszczono dwa identyczne bloki z napisami na każdym: "Od 19 kwietnia do 15 maja 1943 r. trwało powstanie w getcie warszawskim - bohaterska walka bojowników żydowskich o godność człowieka".

            
(zdjęcia: Yarek Shalom)

 

- Pomnik Żegoty (na skwerze przy ul. Zamenhofa)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Obelisk znajduje się na placu przy Pomniku Bohaterów Getta. Pomnik został zaprojektowany przez Hannę Szmalenberg i Marka Moderau. Na pomniku znajduje się napis w języku polskim i hebrajskim o treści: "Organizacja utworzona przez Polskie Państwo Podziemne dla ratowania Żydów w czasach Holocaustu, wśród jej podobnych działających w okupowanej Europie była jedyną finansowaną przez swój Rząd, Rząd Rzeczypostolitej Polskiej na Uchodźstwie".
    Rada pomocy Żydom została powołana przez Delegaturę Rządu na Kraj Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w Londynie z inicjatywy pisarki Zofii Kossak. W skład prezydium "Żegoty" wchodzili między innymi przedstawiciele czterech polskich i dwóch żydowskich podziemnych stronnictw politycznych. Szczególnie intensywna działalność Rady rozwinęła się w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Lublinie i Zamościu. Opieką objęto wiele dzieci żydowskich (w samej Warszawie - 2.400 dzieci) lokując je w polskich rodzinach, internatach zakonnych i świeckich. Dostarczano prześladowanym Żydom perfekcyjnie wykonane "aryjskie" papiery, wynajmowano mieszkania i kryjówki, zaopatrywano ich w pieniądze i lekarstwa. Rada wydała też kilka ulotek nawołujących społeczeństwo polskie do udzielania pomocy mordowanym współobywatelom żydowskim.

- Dąb Nadziei (na skwerze przy ul. Zamenhofa)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

W 1988 roku obok Pomnika Bohaterów Getta zasadzono symboliczny dąb - symbol nadziei. Obok umieszczono pamiątkową tablicę z napisem w języku polskim i hebrajskim: "Drzewo wspólnej pamięci Żydom polskim zamordowanym w latach 1939-1945 przez hitlerowskich najeźdźców i Polakom którzy nieśli Żydom pomoc - Polacy i Żydzi 19 kwietnia 1988 roku w 45 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim".

- Stary Pomnik Powstańców Getta (na skwerze przy ul. Zamenhofa)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Pomnik został wzniesiony w kwietniu 1946 roku, według projektu L.M. Suzina. Jest to najstarszy pomnik powstańców getta warszawskiego.
    Jest to kamienna płyta na okrągłym niskim cokole z wyrytym liściem palmowym, oraz z tekstem w języku polskim, jidysz i hebrajskim: "Tym którzy polegli w bezprzykładnie bohaterskiej walce o wolność i godność narodu żydowskiego o wolną Polskę i wyzwolenie człowieka - Żydzi polscy". Tablicę otacza kamienne obrzeże z czerwonego piaskowca. Kolor kamienia i wysypane wokół fragmenty cegieł symbolizowały krew przelaną w walce.

 

- Ciąg bloków sjenitowych (ul. Zamenhofa)


(zdjęcie: Krzysztof Bielawski)

Na blokach sjenitowych wyryto na górnej płaszczyźnie napisy w jezyku polskim i hebrajskim. Są one poświęcone pamięci:
      - Józef Lewartowski (1895-1942) - pełnomocnik KC PPR dzielnicy żydowskiej
                  współtwórca i przywódca bloku antyfaszystowskiego, zastrzelony w
                  getcie. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Grunwaldu III kl.
      - Michał Klepfisz (1913-1943) - działacz Bundu, członek Żydowskiej Organizacji
                  Bojowej. Zginął w drugim dniu powstania w getcie warszawskim.
                  Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V kl.
      - Arie Wilner "Jurek" (1917-1943) - członek Haszomer Hacair i łącznik między
                  Żydowską Organizacją Bojową a Armią Krajową. Uczestnik powstania w
                  getcie. Zginął 8 maja 1943 w bunkrze dowództwa. Odznaczony
                  pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V kl.
      - Mordechaj Anielewicz (1919-1943) - członek Haszomer Hacair, komendant
                  Żydowskiej Organizacji Bojowej, przywódca powstania w getcie.
                  8 maja 1943 roku w otoczonym przez Niemców bunkrze dowództwa
                  wraz ze swym sztabem odebrał sobie życie. Odznaczony pośmiertnie
                  Krzyżem Grunwaldu III kl.
      - Meir Majerowicz "Marek" - członek Poalej-Syjon, w powstaniu w getcie
                  komendant grupy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Odznaczony
                  pośmiertnie Krzyżem Walecznych.
      - Frumka Płotnicka (1914-1943) - łączniczka Żydowskiej Organizacji Bojowej
                  na terenie kraju, współorganizatorka samoobrony w gettach Warszawy,
                  Sosnowca, Będzina gdzie zginęła broniąc się w bunkrze. Odznaczona
                  pośmiertnie Krzyżem Grunwaldu III kl.
      - Icchak Nyssenbaum (1868-1942) - rabin, przywódca religijno-syjonistycznego
                  stronnictwa Mizrachi w Polsce, członek ruchu konspiracyjnego w getcie
                  warszawskim, zamordowany w hitlerowskim ośrodku zagłady Treblinka.

      

  
(zdjęcia: Krzysztof Bielawski)

  
(zdjęcia: Yarek Shalom)

 

 

- Kopiec (róg ul. Zamenhofa i ul. Miłej)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Tuż obok niewielkiego kopca usypanego pośrodku skweru, znajduje się pamiątkowy kamień z napisem: "W tym miejscu 8 maja 1943 roku poległ śmiercią żołnierza komendant powstania w getcie Warszawy Mordechaj Anielewicz wraz ze sztabem Żydowskiej Organizacji Bojowej.


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na szczycie kopca znajduje się obelisk-kamień. Na kamieniu wyryto napis: "Kopiec powstańców warszawskiego getta, usypany z gruzów ulicy Miłej, przed wojną jednej z najruchliwszych ulic żydowskiej Warszawy. Tu w ruinach bunkra przy Miłej 18 spoczywają członkowie sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej, wśród nich Mordechaj Anielewicz, dowódca powstania, inny bojownicy, a także osoby cywilne. 8 maja 1943 roku, po trzech tygodniach walki, otoczeni przez hitlerowców, zginęli lub odebrali sobie życie nie chcąc ginąć z ręki wroga. W getcie wybudowano kilkaset bunkrów. Wykryte i zniszczone stały się mogiłami. Chociaż nie ocaliły swoich mieszkańców są symbolem woli życia Żydów Warszawy. Bunkier przy Miłej 18 był największy w getcie. Poniosło w nim śmierć ponad stu bojowców."


(zdjęcia: Yarek Shalom)

 

- Ciąg bloków sjenitowych (ul. Zamenhofa)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na rogu ul. Zamenhofa i ul. Stawki znajdują się sienitowe bloki poświęcone pamięci:
      - Janusz Korczak (Henryk Goldszmidt) (1878-1942) - pedagog, pisarz, lekarz,
                  zginął z dziećmi swego sierocińca których nie opuścił w ich ostatniej
                  drodze przez Umschlagplatz do komór gazowych w Treblince.
      - Icchak Kacenelson (1886-1944) - poeta, tworzył w języku hebrajskim, autor
                  pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie, zginał w obozie
                  koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

  
(zdjęcia: Yarek Shalom)

 

- Tablice na budynkach (ul. Stawki 5/7)

    

Na ścianie budynku przy ul. Stawki 5/7 znajduje się tablica pamiątkowa z napisem: "Z tego budynku komenda oddziału SS nadzorowała w latach 1942-43 Umschlagplatz na który co dzień spędzano tysiące mieszkańców getta aby wywieźć ich do obozu śmierci w Treblince".


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na ścianie budynku ul. Stawki 6-8 znajduje się tablica pamiątkowa z napisem: "W tym budynku szkoły i przejściowo szpitala żydowskiego przetrzymywano Żydów przed ich wywiezieniem do Treblinki".


(zdjęcia: Yarek Shalom)

- Umschlagplatz


(zdjęcia: Yarek Shalom)

       
(zdjęcie: Krzysztof Bielawski)

W 1988 roku odsłonięto pomnik symbolizujący bramę na Umschlagplatz. W murze wyryto 400 imion będących apelem bezimiennych poległych Żydów. Na tablicach napis w języku polskim, hebrajskim i angielskim: "Tą drogą cierpienia i śmierci w latach 1942-1943 z utworzonego w Warszawie getta przeszło do hitlerowskich obozów zagłady ponad 300 000 Żydów".

    
(zdjęcia: Yarek Shalom)

 

- Ciąg bloków sjenitowych


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na rogu ul. Stawki i ul. Dzikiej znajduje się blok sjenitowy z napisem: "W roku 1940 Niemcy utworzyli w Warszawie tzw. żydowską dzielnicę mieszkaniową - getto zamykając za murami 450 000 Żydów których wymordowali w latach 1940-1943".

 

- Mur getta (ul. Sienna 55 i Złota 60)

      


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Fragment muru getta przy ul. Siennej 55. Na murze znajduje się tablica informacyjna Muzeum Pamięci Holokaustu ze Stanów Zjednoczonych z tekstem: "Kopię tego muru wzniesionego przez nazistów przy tworzeniu getta w Warszawie przewieziono wraz z dwoma cegłami do United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, gdzie wzbogacają stałą ekspozycję tego muzeum".

  
(zdjęcia: Yarek Shalom)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Fragment muru getta przy ul. Złotej 60. Cegły z tego miejsca znajdują się w Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie (Izrael) oraz w Muzeum w Houston (USA).

  
(zdjęcia: Yarek Shalom)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Fragment ściany budynku przy ul. Waliców 11 po zachodniej stronie ulicy był murem getta, o czym informuje pamiątkowa tablica.

        

 

- Dom Czerniakowa (ul. Chłodna 20)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

W zachowanym budynku pod koniec 1941 roku mieszkał prezes Gminy Żydowskiej (Judenratu) w Warszawie, Adam Czerniakow. Obok budynku znajdował się znany z wielu zdjęć drewniany most dla Żydów przechodzących z "małego" do "dużego" getta.

 

- Pomnik Korczaka (ul. Świętokrzyska)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Pomnik i kamień znajduje się pomiędzy Pałacem Kultury a ul. Świętokrzyską. Został
odsłonięty 19 września 2003 w miejscu nieistniejącego domu i przy nieistniejącej ulicy. Kiedyś biegła tędy ul. Śliska, a w domu nr. 9 miał swą ostatnią siedzibę kierowany przez Korczaka sierociniec.
    To właśnie stąd w 1942 roku stary doktor wyruszył z podopiecznymi na Umschlagplatz. Projekt monumentu autorstwa Zbigniewa Wilmy i Bohdana Chmielewskiego przedstawia postacie Janusza Korczaka i dzieci stojących na warszawskim bruku. Nad nimi górują dwa splecione ze sobą pnie drzew wykute z białego marmuru. Ich suche konary układają się w siedmioramienny żydowski świecznik. Z tyłu drzew znajduje się niewielka sadzawka.
    Pomnik został zbudowany przez Fundację Shalom i Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

    

 

- Pomnik (ul. Wolska)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na cmentarzu powstańczym przy ul. Wolskiej znajduje się pomnik-obelisk w kształcie macewy z napisem w języku polskim i żydowskim: "W mogile tej spoczywają szczątki 6 588 Żydów - ofiar hitleryzmu, rozstrzelanych na byłym boisku "Skra" Cześć ich pamięci". Na tym samym cmentarzu wśród nagrobków żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku znajdują się płyty na grobach żołnierzy Żydów.

 

- Pomnik (ul. Poprzeczna)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na rogu ul. Poprzecznej VIII oraz ul. Michała Kajki znajduje się pomnik-obelisk z napisem w języku polskim: "Tu w lipcu 1944 r. hitlerowcy rozstrzelali 45 Żydów".

 

- Pomniki (Rembertów)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na Rembertowie przy ul. Markietanki znajduje się obelisk z napisem w języku polskim: "Tu w 1943 r. hitlerowcy dokonali mordu na 200 Żydach".

 


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na Rembertowie, w lasku przy ul. Cyrulików znajduje się obelisk z napisem w języku polskim: "Na tym terenie w sierpniu 1942 r. hitlerowcy dokonali mordu na 300 Żydach".

 

- Tablica (ul. Żelazna 103)

Na budynku przy ul. Żelazna 103 znajduje się tablica z napisem: "W tym domu w 1943 r. w lochach gestapo zamęczono na śmierć tysiące Żydów warszawskiego getta".

 

- Tablica (ul. Anielewicza 34)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na budynku przy ul. Anielewicza 34 znajduje się tablica z napisem: "5 sierpnia 1944 roku harcerski batalion 'Zośka' zgrupowania 'Radosław' Armii Krajowej zdobyl niemiecki obóz koncentracyjny 'Gęsiówka' i uwolnił 348 więźniów Żydów obywateli różnych krajów Europy. Wielu z nich walczyło i poległo w Powstaniu Warszawskim".

 

- Pomnik (ul. Gibalskiego)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Przy ul. E. Gibalskiego, na terenie przylegającym od południa do cmentarza żydowskiego (ul. Okopowa), znajduje się Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków. Jest to jedyny tego rodzaju w świecie pomnik, wzniesiony na zbiorowej mogile 7 tys. Żydów i Polaków rozstrzelanych w tym miejscu przez Niemców w latach 1940-44. Kiedyś był tu stadion klubu Skra.
    Pomnik sąsiaduje z Fundacją Nissenbaumów.

 

- Tablica (ul. Mariańska 1)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na budynku przychodni przy ul. Mariańskiej 1 znajduje się tablica poświęcona Lubie Blum-Bielickiej, o treści: "W tym budynku w latach 1940-1942 w getcie warszawskim Luba Blum-Bielicka (1905-1973) prowadziła Żydowską Szkołę Pielęgniarek. Za swoje bohaterstwo i poświęcenie została odznaczona Medalem Florence Nightingale przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż".

 

- Tablica (ul. Grójecka 77)

Tablica na budynku przy ul. Grójeckiej 77 została wykonana według projektu Marka Moderau. W tym miejscu w czasie wojny znajdowały się ogrody rodziny Wolskich. Napis na tablicy głosi: "W tym miejscu znajdowała się ziemianka, w której rodzina Wolskich, miejscowych ogrodników, ukrywała w latach 1942-1944 około 40 Żydów, uciekinierów z Getta Warszawskiego. Wśród nich znanego historyka dr Emanuela Ringelbluma, badacza dziejów Żydów Polskich, organizatora tajnego Archiwum Getta. W marcu 1944 roku po ujawnieniu ziemianki hitlerowcy wymordowali wszystkich ukrywających się w niej Żydów oraz ich opiekunów". Tablica została wmurowana w budynek 27 kwietnia 1990 roku.

 

- Tablica (ul. Śliska 51)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na ścianie budynku Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego im. Dzieci Warszawy przy ul. Śliskiej 51 znajduje się pamiątkowa tablica, którą odsłonięto 20 kwietnia 2001 roku dla upamiętnienia dr Anny Braude Hellerowej, wybitnego lekarza i dyrektora Szpitala dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów w latach 1930-1942. Doktor Braude Hellerowa zdecydowała się na pozostanie w getcie nie chcąc opuszczać chorych dzieci. Zginęła wraz z nimi i częścią personelu podczas powstania w getcie warszawskim w bunkrze, w podziemiach szpitala przy ul. Gęsiej. Pośmiertnie została odznaczona krzyżem Virtuti Militari.

 

- Pomnik (skwer im. Szmula Zygielbojma)


(zdjęcia: Yarek Shalom)

Na skwerze im. Szmula Zygielbojma, przy zbiegu ulic Zamenhofa i Lewartowskiego znajduje się pomnik, który został odsłonięty 22 lipca 1997 roku, 54 lata po tragicznej śmierci Szmula Zygielbojma. Jest on wkomponowany w "drogę pamięci i męczeństwa prowadzącą od Pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego do Bunkra Anielewicza oraz do pomnika na Umschlagplatzu przy ul. Stawki.
    Na granitowej płycie znajduje się napis:

"Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce"


(zdjęcia: Yarek Shalom)

 


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2013 by Gedeon