KONZENTRIATIONSLAGER  BERGEN - BELSEN   -  Obozy hitlerowskie
           -  Dachau
           -  Sachsenchausen
           -  Buchenwald
           -  Flossenburg
           -  Mauthausen
           -  Ravensbruck
          - Bergen-Belsen
           -  Dora


  -  Obóz koncentracyjny Bergen-Belsen


 

 

 

W 1940 roku Niemcy zorganizowali w Dolnej Saksonii obóz dla jeńców wojennych w Bergen-Belsen. Był to Stalag 311. Umieszczono w nim około 600 francuskich oraz belgijskich jeńców wojennych. W październiku 1940 roku utworzono tutaj obóz koncentracyjny Bergen-Belsen (Konzentrazionslager Bergen-Belsen).

W lipcu 1941 roku w obozie umieszczono około 21 tys. jeńców radzieckich. Jeńcy byli przetrzymywani pod gołym niebem w zimę 1941/1942. Około 14 tys. jeńców zmarło z zimna i chorób.

Obóz Bergen-Belsen dzielił się na:
- tzw. obóz gwiazdy - w którym więziono około 4 tys. holenderskich Żydów przymuszanych do wycieńczającej pracy;
- w kwietniu 1943 roku utworzono Aufenthaltslagers, będący obozem zbiorczym dla kilku tysięcy Żydów przeznaczonych do ewentualnej wymiany za internowanych Niemców;
- w 1943 roku utworzono obóz specjalny dla kilku tysięcy Żydów z Polski, posiadających papiery południowoamerykańskie, wyizolowanych ze względu na swą wiedzę o Zagładzie;
- w obozie neutralnym umieszczono setki Żydów- obywateli krajów neutralnych w II wojnie światowej (np. ze Szwajcarii). Warunki były lżejsze głównie ze względu na brak pracy w komandach;
- w 1944 roku utworzono obóz węgierski, w którym umieszczono Żydów węgierskich których Niemcy chcieli wymienić za pieniądze i dobra z zagranicznymi organizacjami żydowskimi;
- olbrzymi lazaret dla więźniów, miejsce śmierci wielu z nich.

Dodatkowo w obozie znajdowały się wydzielone części dla kobiet.

Pod koniec 1944 roku do Bergen-Belsen zaczęły docierać Marsze Śmierci z ewakuowanych innych obozów koncentracyjnych. Liczba więźniów wzrosła wtedy dwukrotnie. 15 kwietnia 1945 roku obóz został wyzwolony przez wojska brytyjskie. W chwili wyzwolenia w obozie znajdowało się 60 tysięcy więźniów, z których 14 tysięcy zmarło już po wyzwoleniu.

Przez obóz przeszło ogółem 75 tysięcy osób, z których zginęło 48 tysięcy. Do tego trzeba doliczyć śmierć około 20 tys. jeńców wojennych.

Pierwszy pomnik żydowski powstał na terenie obozu w 1946 roku. W 1966 roku powstała pierwsza wystawa stała na terenie obozu, odnowiona w 1990 roku. Obecnie teren obozu jest udostępniony dla zwiedzających.

Źródło materiałów: Encyklopedia i Wikipedia

 

 

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2012 by Gedeon