Związek  Gmin  Wyznaniowych  Żydowskich  w  RP
kliknij tutaj
Witryna polskich środowisk żydowskich - http://www.jewish.org.pl/


Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP został zarejestrowany w 1993 roku. Jest on kontynuacją Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, który powstał w 1946 roku.
    W skład Związku wchodzi osiem gmin żydowskich w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Katowicach, Bielsku- Białej i Legnicy. W mniejszych skupiskach żydowskich działają filie Związku.
    Związek zrzesza pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, osoby narodowości żydowskiej lub pochodzenia żydowskiego, nie będące jednocześnie wyznawcami innych religii, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium RP. Przewodniczącym Związku został w październiku 2003 roku wybrany dotychczasowy wiceprzewodniczący Piotr Kadlcik.

Przedstawiciele Związku zasiadają w organach następujących organizacji: Europejski Kongres Żydów, Europejska Rada Społeczności Żydowskich, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydów w Polsce, Komitet Żydów Amerykańskich (AJC), Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Rewindykacyjnych w Polsce, Światowa Federacja Żydów Polskich.

Z punktu widzenia prawa, Związek jest kontynuatorem przedwojennych gmin żydowskich w Polsce. Dlatego dopomaga on polskim Żydom w procesie restytucji mienia - przy odzyskiwaniu przedwojennego mienia gmin żydowskich i innych osób prawnych.
    Działalność finansowana jest ze środków własnych oraz częściowo Joint (JDC). Pewne konkretne projekty wspiera Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz inni prywatni sponsorzy.
    Nadrzędnym celem działalności Związku jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin w Polsce. W szczególności Związek utrzymuje gminy żydowskie, utzymuje synagogi i domy modlitwy, stołówki rytualne, cmentarze, łaźnie rytualne, zapewnia prowadzenie uboju i nadzoruje organizację żywności koszernej. Związek utrzymuje też instytucje o charakterze religijnym, takie jak bractwa grzebalne. Związek prowadzi szeroko zakrojoną działalność opiekuńczo-socjalną, wydaje czasopisma i książki. Związek jest partnerem wielu instytucji państwowych i innych w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce, upowszechnianiu zabytków będących zarazem częścią dziedzictwa ogólnopolskiego. Związek prowadzi szkoły żydowskie, organizuje kursy, zajęcia, seminaria, konferencje, szkolenia.

 

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Warszawa, ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel. (48-22) 652 28 05
fax (48-22) 652 28 05
e-mail: varshe@jewish.org.pl
web site - http://www.jewish.org.pl/

---------------------------------------------

Wykaz kongregacji i synagog:

      Warszawa, ul. Twarda 6 - synagoga im. Małż. Nożyków
                                           dom modlitwy, ul. Mickiewicza 26

      Bielsko Biała - dom modlitwy, ul. Mickiewicza 26
                    Skrytka Pocztowa 180
                    43-300 Bielsko-Biała
                                        Tel. (+48 33) 812 66 54
                                        Faks (+48 33) 812 24 38

      Bytom - synagoga, Plac Grunwaldzki 62

      Chrzanów - dom modlitwy, ul. Chojnowska 16

      Dzierżoniów - synagoga, ul. Krasickiego 28

      Gdańsk - ul. Partyzantów 7
                    80-254 Gdańsk
                                        Tel. (+48 58) 344 06 02
                                        Faks (+48 58) 344 06 02

      Gliwice - dom modlitwy, ul. Dolne Wały 9

      Katowice - dom modlitwy, ul. Młyńska 13
                                        Tel. (+48 32) 253 77 42
                                        Faks (+48 32) 253 77 42
                                        e-mail: gwzkatowice@onet.pl

      Kraków - synagoga Remu, ul. Szeroka 49
                         synagoga Templum, ul. Miodowa 24
                    ul. Skawińska 2
                    31-066 Kraków
                                        Tel. (+48 12) 429 57 35

      Legnica - synagoga, ul. Chojnowska 12
                    59-220 Legnica
                                        Tel. (+48 76) 862 27 30

      Łódź - dom modlitwy, ul. Zachodnia 78
                    ul. Pomorska 18
                    91-416 Łódź
                                        Tel. (+48 42) 632 04 27
                                        Faks (+48 42) 633 51 56
                                        e-mail: jewishcommunitylodz@neostrada.pl

      Lublin - dom modlitwy, ul. Lubartowska 10

      Poznań - ul. Kosińskiego 28
                    Poznań
                                        Tel. (+48 61) 835 32 14

      Szczecin - dom modlitwy, ul. Niemcewicza 2

      Świdnica - dom modlitwy, ul. Boh. Getta 22

      Wałbrzych - dom modlitwy, ul. Mickiewicza 18

      Przyrow - dom modlitwy, ul. Leloska 2

      Wrocław - dom modlitwy, ul. Włodkowicza 9
                    50-072 Wrocław
                                        Tel. (+48 71) 343 64 01
                                        Faks (+48 71) 344 70 48
                                        e-mail: wroclaw@jewish.org.pl
                                        web site - http://www.jewish.org.pl/wroclaw

      Żary koło Żagania - dom modlitwy, ul. Armii Czerwonej 3a

---------------------------------------------

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon