OŚRODEK  ZAGŁADY  ŻYDÓW  -  BEŁŻEC   -  Martyrologia
 - Bełżec
                -  Chełmno
                -  Gross-Rosen
                -  Majdanek
                -  Oświęcim-Brzezinka
                -  Płaszów
                -  Sobibór
                -  Sztutowo
                -  Treblinka


    -  Wystawa - widziane przez dzieci
    -  Bełżec - fotogaleria

 

 


(zdjęcia: Gedeon)

Wieś Bełżec leży w powiacie tomaszowskim (województwo lubelskie). Wieś znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Roztocza Środkowego. Bełżec liczy 2,7 tys. mieszkańców (1998 r.).

Bełżec przeszedł do historii za sprawą urządzonego tutaj przez Niemców ośrodka natychmiastowej zagłady Żydów. Początkowo (od 1940 r.) istniał w Bełżcu obóz pracy przymusowej dla 2,5 tys. Żydów i Cyganów.
    Gdy w 1941 roku przystąpiono do realizacji planu zwanego "Operacja Reinchard", do przeprowadzenia zagłady Żydów polskich wyznaczono trzy ośrodki zagłady - Treblinka, Bełżec i Sobibór. Miejsca lokalizacji nie były przypadkowe. Niemiecka dokładność i dogodność położenia przy liniach komunikacyjnych, decydowały o wyborze Bełżca. Wieś Bełżec leży niemal na środkowej linii terenu dawnej (przedwojennej) Małopolski. Był to węzłowy punkt komunikacyjny dróg z zachodu, wschodu i południa. To właśnie dlatego Bełżec został wyznaczony na miejsce zagłady Żydów Bełżcu z Kakowa, dystryktu krakowskiego, lubelskiego, galicyjskiego (między innymi Lwów) i radomskiego.
    Ośrodek Niemcy zaczęli organizować jesienią 1941 roku i uruchomili w marcu 1942 roku kierując tu Żydów z dystryktów: lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego, oraz z zagranicy - Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Nie było bezpośrednich transportów Żydów zagranicznych. Do Bełżca trafiali oni przez getta na Lubelszczyźnie i przez Kraków oraz Lwów. Ofiary zatruwano gazem i zakopywano w dołach lub palono na stosach. Rumuńskie transporty Żydów miały nadejść w grudniu 1942 roku, ale nigdy nie zostały wysłane z Rumunii. To była jedna z przyczyn zamknięcia obozu dla kolejnych transportów. W grudniu 1942 roku Niemcy zaczęli likwidować obóz, a na wiosnę 1943 roku zburzyli urządzenia, zniwelowali i zalesili teren, usiłując zatrzeć ślady zbrodni.
  W Bełżcu Niemcy zamordowali około 500 tys. Żydów. Liczba zamordowanych Polaków (za udzielanie pomocy Żydom) jest nie znana (jeden ze świadków podał niepewną liczbę 1,5 tys. osób). Podobnie jest z Cyganami.

   Zobacz więcej:      Historia osrodka zaglady Belzec


                          

W latach 60-tych teren obozu ogrodzono i upamiętniono niewielkim pomnikiem. Sytuacja zmieniła się po 1989 roku. We współpracy między United States Holocaust Memorial Counscil, American Jewish Committee i Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przeprowadzono kompleksowe badania terenowe i archeologiczne, ustalono zakres występowania jam grobowych i innych elementów obozu, usunięto leśniczówkę, oraz odsłonięto w 2004 roku nowy pomnik, uznany przez wielu za najlepsze upamiętnienie martyrologiczne tego typu. Wreszcie otwarto też muzeum, będące filią Państwowego Muzeum na Majdanku.

zdjęcie - rozmiar: 51 122 bajtów      
(zdjęcia: Gedeon)

Kontakt z Muzeum:
          tel: 084-665-25-10
          fax: 084-665-25-11
              -  Ośrodek zagłady Bełżec

Teren Miejsca Pamięci w Bełżcu:
          od 1 kwietnia do 31 października:
                    9.00 – 18.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie
          od 2 listopada do 31 marca:
                    8.00 – 16.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie

Wystawa i muzeum:
          od 1 kwietnia do 31 października:
                    9.00 – 17.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie
          od 2 listopada do 31 marca:
                    9.00 – 16.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie

Wejście na cały teren Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu (pomnik i wystawa) jest bezpłatne.

 

Muzeum prowadzi zajęcia dla grup (tzw. lekcje muzealne) o następujących tematach:
      1. Losy społeczności żydowskich w czasie okupacji w poszczególnych
                  miejscowościach. (Najczęściej prowadzimy te lekcje na temat
                  Żydów z Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa, Lubaczowa i
                  Cieszanowa, ale są możliwe także na temat Lublina,
                  Lwowa, Stanisławowa, Rzeszowa czy Krakowa);
      2. Deportacje do obozu zagłady w Bełżcu - mechanizm deportacji, losy ofiar;
      3. Więźniowie Sonderkommando w Bełżcu - egzystecja w cieniu komór
                  gazowych;
      4. Lokalna społeczność wobec obozu zagłady w Bełżcu;
      5. Obóz zagłady w Bełżcu w ramach Akcji "Reinhardt" - niemieccy sprawcy i
                  żydowskie ofiary;
      6. Spotkanie z krajobrazem pomnika w Bełżcu. Zajęcia warsztatowe
                  omawiające symbolikę upamiętnienia w Bełżcu;
      7. Życie codzienne w gettach objętych deportacjami do Bełżca. (Temat
                  podobny do pierwszego);
Oprócz tego organizujemy specjalne seminaria dla nauczycieli, które mają ich
przygotować do pracy z uczniami na temat Zagłady.

                                              
(zdjęcia: Gedeon)

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dzieciom do lat 13 wstęp do muzeów martyrologii jest zabroniony. Uczniowie powinni zwiedzać Muzeum pod opieką osób dorosłych.Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2013 by Gedeon