MODLITWY  SZABATOWE  -  Modlitwy żydowskie
        -  Różne modlitwy
           - Modlitwy szabatowe
                  -  Szabat


        -  Podręczny słownik
                                  polsko-hebrajski      "Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić" - 2 Mojż. 20:8

     Na początku szabatu odmawia się uroczysty hymn, którego autorem jest Salomon Alcabez Ha-Lewi (1500-1570), słynny kabalista:

        Szabat jest już blisko, wyjdźmy radośnie na jego spotkanie!
        On źródłem naszego wesela i błogosławieństwa!
        Był ostatnim dniem stwarzania, ale i pierwszym,
            bowiem dopełnił wielkie dzieło Stwórcy.

                O święte miasto króla Dawida, o Jeruzalem,
                    zbudź się, bo minął czas twego płaczu!
                Powstań, strząśnij proch, który cię okrywa,
                    wynijdź z posępnych ruin, w którychś powalona.

        O mój ludu,
            przywdziej znów uroczyste szaty,
            gdyż Pan chce okazać ci miłosierdzie,
            a Mesjasz przychodzący z Betlejem
            zamieszka wśród nas dla zbawienia dusz naszych!
        O zbudź się, zbudź!
        Ukaż się, Jeruzalem, tu jest twoje światło!
        Zajaśniej i przypomnij swą pieśń: Światło Boże już jaśnieje nad tobą!
        Dlaczego wciąż jeszcze drżysz?
        Dlaczego skrywasz swoje oblicze w pomroce wstydu i hańby?
        Spójrz, wszyscy biedacy znajdują w tobie schronienie
            i z dala od ruin budzi się nowe życie,
            miasto wspanialsze i świętsze niż niegdyś!
        Tych, którzy sieją w tobie postrach i spustoszenie, spotka kara,
            a twój Bóg rozraduje się w tobie,
            jak oblubieniec weseli się widząc oblubienicę.
        Będziesz wypatrywała na wszystkie strony
            i miłowała swojego Boga, i służyła Mu z wielkim weselem,
            gdyż Jego Mesjasz zstąpił do nas, w Nim znajdziemy radość i wesele.

                Przyjdź, o Szabacie, drogocenna korono ludu!
                Zstąp pośród wiernych, drogocenny klejnocie!

 

 

     __________________________

    W czasie szabatu spożywa się posiłek. Oto błogosławieństwo szabatowe przed posiłkiem:

        Bądź błogosławiony, o Panie, nasz Boże,
            Królu wszechświata,
            który stworzyłeś owoc winnej latorosli.
        Bądź błogosławiony, o Panie,
            który uświęciłeś nas Swymi prawami
            i w swej miłości dałeś nam dzień szabatowy
            na pamiątkę Swego dzieła stworzenia.
        Z wszystkich dni świętych on najświętszy,
            wskrzeszając pamięć wyjścia z Egiptu, domu niewoli,
            gdyż Ty wybrałeś nas spośród narodów
            i w Swej miłości dałeś nam dar wielki -
            ten święty dzień.
        Bądź błogosławiony, o Panie,
            który uczyniłeś szabat dniem świętym.
        Bądź błogosławiony, o Panie, nasz Boże,
            Królu wszechświata,
            który zadbałeś, by chleb ten wyrósł z ziemi.

 

 

     __________________________

    Po posiłku szabasowym odmawia się dodatkowe błogosławieństwo:

        Wspomagaj nas, o Panie,
            w zachowywaniu wszystkich Twoich nakazów
            i przestrzeganiu dnia siódmego,
            wielkiego i świętego szabatu;
            szczególny to bowiem dzień,
            od dawna poświęcony Tobie.
        W dniu tym zaprzestajemy pracy
            w dowód podzięki za odpoczynek,
            którym spodobało Ci się nas obdarzyć.
        Nie pozwól smutkom i cierpieniom
            okrywać cieniem ten dzień wytchnienia.
        Niech pociecha Syjonu nadejdzie teraz,
            rychło, jeszcze za dni naszych;
            a nawet gdyby się tak zdarzyło,
            że będziemy jedli i pili do syta,
            nie pozwól nam nigdy zapomnieć
            o spustoszeniu Twego miejsca zamieszkania.
        O Boże, w Swoim więc miłosierdziu
            nie puszczaj nas w niepamięć
            i nie odrzucaj naszych próśb,
            wszak jesteś wielki i święty,
            o Panie, nasz Boże.

 

 

     __________________________

    Przed rozpoczęciem nowego tygodnia na zakończenie szabatu, podczas obrzędu "hawdala" (hebr. "oddzielenie") zapala się specjalnie plecioną świecę z kilku knotami i odmawia modlitwę:

        Niech tydzień, który się zaczyna,
            będzie szczęśliwy i radosny.
        Niech prorok Eliasz rychło przybywa
            wraz z Mesjaszem z Dawidowego domu.

        Dla nas, Żydów, jest to dzień radości i wesela.

        Z radością i weselem uroczyście obchodzimy
            szabat w naszych domach.

        Niech Bóg spieszy nam zawsze z pomocą
            i sprawi, aby powiodły się nasze plany.
        Niech Bóg nam błogosławi i darzy nas synami.
        Niech zapewnia nam dobrobyt
            i obfitość wszelkich dóbr!
        Niech uczyni nas świętymi!
        Oby Pan zawsze był blisko nas
            w swej wielkiej dobroci
            i kierował naszymi stopami.

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon