PARTIE  POLITYCZNE  IZRAELA  -  Państwo Izrael
            -  Ustawa Zasadnicza
                                     o Rządzie
       - Partie polityczne Izraela
                  -  Aqudat Israel
                  -  Ahdud Ha'avoda
                  -  Gahal
                  -  Hadash
                  -  Hapo'el Hamizrahi
                  -  Herut
                  -  Israel Be'aliyah
                  -  Izraelska Partia
                                        Pracy
                  -  Kach
                  -  Kadima
                  -  Liberalna Partia
                                        Izraela
                  -  Likud
                  -  Lista Narodowa
                  -  Maki
                  -  Mapai
                  -  Mapam
                  -  Meretz
                  -  Mizrahi
                  -  Moked
                  -  Moledet
                  -  Niezależni
                                       Liberałowie
                  -  Partia Postępu
                  -  Partia Pracy -
                                         Meimad
                  -  Partia Religijno-
                                       Narodowa
                  -  Po'alei Agudat Israel
                  -  Powszechni Syjoniści
                  -  Rafi
                  -  Rakah
                  -  Ratz
                  -  Ruch Herut
                  -  Sefardyjczycy
                  -  Shas
                  -  Shinui
                  -  Tehiya
                  -  Tzomet
                  -  Zjednoczenie Pracy
                  -  Zjednoczony Front
                                             Tory
                  -  Zjednoczony Judaizm
                                            Tory
            -  Siły Obronne Izraela
            -  Aman
            -  Szin Bet
            -  Mossad
            -  Lakam

  

Partie polityczne Izraela /zestawienie alfabetyczne/:

AWODA - Partia Pracy - świecka, syjonistyczna, lewicowa partia utworzona w styczniu 1968 roku z połączenia Robotniczej Partii Izraela, Zjednoczenia Pracy oraz Izraelskiej Listy Robotniczej. Z jej ramienia rządził premier Ehud Barak, który zrezygnował z funkcji po załamaniu się procesu pokojowego. Awoda popiera negocjacje z Autonomią Palestyńską bez stawiania warunków wstępnych. Opowiada się za utworzeniem państwa palestyńskiego, a w przypadku klęski negocjacji popiera budowę ochronnego muru. Dąży do zmniejszenia różnic społecznych i popiera rozdział religii od państwa.
Web-side: http://www.avoda.org.il/
    BALAD - partia pragnąca przekształcenia Izraela z "państwa żydowskiego" w "demokratyczne państwo równo traktujące wszystkich obywateli". Opowiada się za utworzeniem państwa palestyńskiego ze stolicą we wschodniej Jerozolimie i za powrotem uchodźców palestyńskich.
    HADASH - partia komunistyczna Żydów i Arabów izraelskich. Popiera plan usunięcia osiedli żydowskich z terytoriów i opowiada się za utworzeniem państwa palestyńskiego. Domaga się usunięcia dyskryminacji w Izraelu, uznania populacji arabskiej za mniejszość narodową i rozdziału religii od państwa.
Web-side: http://www.hadash.org.il/
    ICHUD LEUMI - Jedność Narodowa - jest to zjednoczenie trzech świeckich partii: Jisrael Beitenu, Moledet i Tekuma, które stanowczo sprzeciwiają się stworzeniu państwa palestyńskiego.
Web-side: http://www.leumi.org.il/en/bios.html
    JAHADUT HATORAH - koalicja dwóch ortodoksyjnych ugrupowań: Agudat Israel i Degel HaTorah. Jest przeciwna jakimkolwiek negocjacjom z Palestyńczykami.
    KADIMA - partia Kadima została założona w połowie listopada 2005 roku przez premiera Ariela Szarona. Powstanie tej centrowej partii było od dawna oczekiwanym wydarzeniem w izraelskiej polityce. Początkowo skupiła grupę najbliższych współpracowników Szarona z partii Likud. Bardzo szybko dołączyli do nich niektórzy posłowie z Partii Pracy i w ten sposób Kadima stała się najsilniejszą partią polityczną w Izraelu. Kadima stawia sobie główny cel: zapewnienie bezpieczeństwa Żydom żyjącym w Ziemii Izraela.
Web-side: http://www.kadimasharon.co.il/11-he/Homepage.aspx
    LIKUD - partia świecka, prawicowa, syjonistyczna. Powstała we wrześniu 1973 roku jako blok prawicowych partii. Od 2001 roku premierem z ramienia tego ugrupowania jest Ariel Szaron. Likud opowiada się za siłowym rozwiązaniem problemu palestyńskiego, chociaż Ariel Szaron oświadcza, że jest gotów do pewnych ustępstw terytorialnych w zamian za pokój. Popiera status quo w kwestiach religijnych i jest zdecydowanie przeciw służbie wojskowej dla studentów jesziw.
Web-side: http://www.likud.org.il
    MAFDAL - Partia Religijno-Narodowa - partia syjonistyczna i religijna. Przeciwna stworzeniu państwa palestyńskiego, nie zgadzająca się na wycofanie ze Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu. Popiera budowę muru ochronnego. Opowiada się za religijnym status quo w społeczeństwie Izraela.
    MEREC - partia lewicowa, świecka, syjonistyczna. Jest to blok zrzeszający ugrupowania lewicy laickiej, z Ruchem Praw Obywatelskich (RAC) na czele. Opowiada się za pokojem z Palestyńczykami. Popiera utworzenie państwa palestyńskiego i ewakuację większości osiedli żydowskich z terytoriów. Popiera ideę rozdziału religii i państwa, chce prawa do małżeństw i rozwodów cywilnych, oraz uznania równości różnych odgałęzień judaizmu.
Web-side: http://www.meretz.org.il/English/HomePage.htm
    SZAS - Sefardyjska Partia Strażników Tory - ultra-ortodoksyjna partia reprezentująca środowiska sefardyjskie, utworzona w 1984 roku. Nie wierzy w powodzenie negocjacji pokojowych z Palestyńczykami, ale nie jest im przeciwna. Popiera rozszerzenie prawa religijnego w Izraelu.
    SHINUI - Zmiany - świecka, liberalna partia syjonistyczna utworzona w 1974 roku, przeciwdziałająca wpływom ultra-ortodoksyjnych ugrupowań politycznych. Popiera negocjacje z Palestyńczykami po zaprzestaniu działań terrorystycznych. Opowiada się za usunięciem osiedli żydowskich z terenów zamieszkałych przez większość arabską i budową ochronego muru. Popiera rozdział religii i państwa. Dąży do przekazanie kompetencji sądów rabinicznych sądom cywilnym oraz uznania różnych odgałęzień judaizmu.
Web-side: http://www.shinui.org.il/elections/eng/index.html
    ZLA - Zjednoczona Lista Arabska - blok wyborczy reprezentujący interesy społeczności arabskiej w Izraelu. Popiera ideę ustanowienia państwa palestyńskiego na terenach Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu. Opowiada się za usunięciem osiedli żydowskich z terytoriów i podziałem Jerozolimy. Popiera rozdział religii i państwa.

Inne ugrupowania polityczne w Izraelu:

ODA - (Daam)- partia marksistowska.
   Am Ehad - Jeden Naród - partia socjaldemokratyczna.
   Jisrael Aheret - Inny Izrael - świecka partia. Opowiada się za separacją od Palestyńczyków. Opowiada się za zaprzestaniem specjalnego finansowania ortodokcyjnych jesziw i osiedli żydowskich na terytoriach.
   Ale Jarok - Zielony Liść - partia centro-lewicowa. Domaga się legalizacji marichuany i prostytucji. Opowiada się za terytorialnymi ustępstwami na rzecz Palestyny.
   HaJarokim - Partia Zielonych - partia lewicowa.
   IBA - Izrael z Imigracją (hebr. "Israel Ba Alija") - partia popierana przede wszystkim przez imigrantów, utworzona w czerwcu 1995 roku. Reprezentuje interesy imigrantów z krajów byłego ZSRR.
   Herut - sprzeciwia się jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym, nawet za cenę pokoju. Przeciwna ustanowieniu państwa palestyńskiego, opowiada się za ograniczoną autonomią dla Palestyńczyków.
   TEHIYA - Odrodzenie (hebr. "Tenvat Hathija") - to partia skrajnie prawicowa, stawiająca sobie za cel aneksję wszystkich ziem zajętych przez armię izraelską.

 

 

 

 

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2013 by Gedeon