KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018 r.  -  HISTORIA
  - styczeń-marzec 2018 r.
 - kwiecień-czerwiec 2018 r.

Wiadomosci z Izraela

 

1 kwietnia 2018 r. dyrektor Centrum Badań nad polityką Bliskiego Wschodu, David Bedein, powiedział, że aby zrozumieć tło masowych wystąpień w Strefie Gazy należy wcześniej zrozumieć kulisy działalności agencji UNRWA w tej enklawie. "Ponad 80% mieszkańców Gazy żyje w ośrodkach dla uchodźców prowadzonych przez UNRWA. Są oni stale poddawani praniu mózgu przez przesłanie UNRWA i obietnicę prawa do powrotu do arabskich wiosek, które istniały przed 1948 rokiem, chociaż prawie żaden z nich nigdy tam nie mieszkał ani nie miał tam swoich przodków. W ten sposób UNRWA ułatwia ten tak zwany marsz powrotu na granicy Strefy Gazy. Prowadzone przez prawie dekadę nasze badania działalności UNRWA w Strefie Gazy pokazały, że: (1) UNRWA pozwala przywódcom Hamasu kontrolować związek zawodowy UNRWA i stowarzyszenie nauczycieli UNRWA, pomimo faktu, że Hamas jest zdefiniowany przez Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię, Unię Europejską i Australię jako podmiot terrorystyczny. Te cztery kraje i Unia Europejska łącznie zapewniają 84% budżetu UNRWA. (2) UNRWA przygotowuje i drukuje nowe podręczniki szkolne Autonomii Palestyńskiej, które naruszają standardy ONZ, indoktrynując uczniów do przemocy i do zniszczenia państwa członkowskiego ONZ, jakim jest Izrael. (3) UNRWA zezwala klubom młodzieżowym El-Kutla, na prowadzenie działalności, która ukierunkowuje uczniów szkół UNRWA do przyłączenia się do Hamasu. Kluby te działają na terenie szkół UNRWA. (4) UNRWA otwarcie pomagała Hamasowi, w szczególności poprzez umożliwieniu przechowywania pocisków w swoich placówkach edukacyjnych i przekazywaniu dużej części żywności wysyłanej jako pomoc dla mieszkańcom Gazy, do tej organizacji terrorystycznej. (5) UNRWA nie posiada żadnego systemu przejrzystości ani odpowiedzialności. Powoduje to powszechne doniesienia o zmarnowanych zasobach, podwójnych płatnościach i niepożądanym przepływie gotówki do grup terrorystycznych w Gazie, które w ciągu ostatnich 18 lat uzyskały kontrolę nad operacjami UNRWA. (6) UNRWA nie zezwala na emigrację palestyńskich uchodźców z ośrodków UNRWA do innych arabskich krajów, ani nie zezwala na przekształcenie obozów dla uchodźców w przyzwoite miejsca do życia dla ludzi."
    1 kwietnia 2018 r. przewodniczący ruchu Am Shalem, rabin Haim Amsalem odpowiedział na raport złożony przez komitet powołany przez ministra spraw diaspory Naftali Benneta, w którym ustalono, że na świecie jest około 95 milionów ludzi, którzy prawdopodobnie wywodzą się z Żydów i są określani jako "zagubieni Żydzi" pragnący powrócić do judaizmu. "Przed dwoma laty stanąłem przed komisją ministerstwa diaspory. Wiem, że rok temu komitet podsumował swoje wnioski, ale z jakiegoś powodu opóźnił ich publikację, i nie jestem tym zaskoczony. Mamy od 60 do 100 milionów osób, które określają się jako mające sympatię do narodu żydowskiego. W samej Ameryce Południowej szacuję, że jest ich 30 milionów. Nie są to zagubione plemiona lub potomkowie Bnei Menashe (Żydzi z Indii). Są to ludzie, którzy jeszcze przed 150 laty praktykowali judaizm i żyli zgodnie ze wszystkimi standardami pokoleń Izraela. Nie wszyscy z nich chcą się nawrócić, ale chcą przyjaznego związku z narodem żydowskim i przybliżyć się do nich jest naszym wielkim obowiązkiem. Dobrze znany jest slogan, że religia żydowska nie jest misyjna. Mówię, że religia żydowska musi angażować się w pomaganie wszystkim, którzy chcą powrócić do narodu żydowskiego, i że wielu z nich, ich rodzice i dziadkowie, zostali spaleni na stosie w imię swojej żydowskości. Państwo Izrael i Rabinat od dawna nie wykonują swojej pracy, prawie powiedziałbym, że zakończyli oni swoją historyczną rolę. Siedzimy tu w Izraelu z setkami tysięcy, których przyswoiliśmy sobie - a Naczelny Rabinat jest niezdolny do podjęcia wyzwania. Istnieje rozwiązanie, o ile je zechcą. Nie jest to jednominutowa konwersja. Jednak niestety, rabini społeczności nie należą do tych znanych z odwagi. Patrzą na to, co robi Naczelny Rabinat Izraela - a Naczelny Rabinat nic nie robi. Naczelny Rabinat Izraela nie jest w stanie rozwiązać problemów żydowskiej tożsamości państwa Izrael. Naczelny Rabinat Izraela dawno temu przegrał swoją drogę, stał się niesyjonistyczny, stał się krańcowy i stał się polityczny. Dzisiaj, za pośrednictwem Internetu, potomkowie Żydów z całego świata, a zwłaszcza z Ameryki Południowej, znajdują drogę do samego judaizmu. Przyjeżdżają przed sądy rabinackie gotowi do nawrócenia, i wielu z nich powoli powraca. Dobrze znane jest równanie, że każdemu, kto przejdzie konwersję, ułatwia się asymilację. Co przyniosła nam taka asymilacja? Jest to ekstremalne podejście do tematu, które zamiast obejmować i przybliżać, stara się każdego nawrócić. Przy czym, każdy kto chce się nawrócić, jest proszony o spełnienie prawie niemożliwych warunków. Wszyscy wiedzą, że konwersja rabinatu jest równa prywatnej konwersji, a wszystko to jest polityką i finansowym przemysłem. W naszym ruchu rabini wykonują świętą pracę, nie posiadając budżetu dziesiątków milionów szekli, a większość z nich pracuje dobrowolnie i dokonuje cichą rewolucję. Jest to rewolucja, której potrzebuje naród żydowski. Ta misja jest świętą misją."

1 kwietnia 2018 r. przywódca Hamasu, Jahja Sinwar, ostrzegł, że bezrobotni w Gazie będą nadal kolidować z siłami izraelskimi. "Bezrobotni, którzy nie mają pracy w Strefie Gazy, znaleźli zatrudnienie na waszych granicach - będą podpalać wasz sprzęt i strzelać do was z daleka. Przyszedłem tutaj, aby powiedzieć wam, że Hamas nie siedzi w pałacach ani nie ukrywa się w tunelach. Przyszliśmy powiedzieć, że jesteśmy z wami, i dzisiaj rozpoczynamy marsz, który będzie trwał i nie ustanie, dopóki nie otworzymy granic. Jesteśmy tu, aby przypomnieć wam, że nie ma pokoju z wrogiem, i że żadne porozumienie ani plan nie zmusi nas do zawarcia pokoju z nimi." Ismail Hanijeh ostrzegł, że "nasi ludzie nie mogą tolerować dalszego oblężenia Gazy. W piątek zatrzymaliśmy się na granicy, ale następnym razem nie wiemy, gdzie będzie granica."
    1 kwietnia 2018 r. wieczorem 2 Palestyńczyków usiłowało przekroczyć barierę graniczną Strefy Gazy. Zostali oni zatrzymani przez izraelskich żołnierzy.
    1 kwietnia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowski autobus w rejonie Benjamina w południowej Samarii. Ranny został kierowca. Przybyli na miejsce izraelscy żołnierze, zatrzymali Araba rzucającego kamienie.

1 kwietnia 2018 r. w Rumunii doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu wiązącego izraelskich turystów. Wypadek miał miejsce, gdy autobus jechał do kopalni soli w Slănic w Rumunii. Rannych zostało 8 Izraelczyków. Zostali oni przewiezieni do szpitala w mieście Ploiesta.
    1 kwietnia 2018 r. turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, potępił Izrael za odpowiedź na prowadzoną przez Hamas prowokację na granicy Strefy Gazy. "Hej, Netanjahu, jesteś okupantem. Na tych ziemiach jesteś okupantem i terrorystą. Izrael jest państwem terrorystycznym."

2 kwietnia 2018 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu David Friedman wziął udział w ceremonii kapłańskiego błogosławieństwa (Birkat Kohanim) przy Zachodnim Murze w Jerozolimie. Friedman, który sam jest kapłanem (kohanim) powiedział: "Bycie tutaj zawsze jest ekscytujące. Przebywanie przy ha-kotel każdego dnia jest ekscytujące, ale bycie tutaj podczas Birkat Kohanim jest szczególnie ekscytujące. Tak wielka liczba kohanim, i ogólnie Żydów, którzy przybywają, aby uczcić Paschę i otrzymać błogosławieństwa od kapłanów. Jest to wielki zaszczyt dla mnie, że jestem tutaj z trzema pokoleniami kohanim - ja, mój syn, i mój wnuk. Wszyscy tutaj przyszlismy, aby błogosławić naród żydowski." Odnosząc się do ostatnich palestyńskich protestów w Strefie Gazy powiedział: "Myślę, że ludzie mają prawo do pokojowych protestów. Ale niestety, to, co widziałem, było to coś zupełnie innego niż pokojowe protesty - bardzo niebezpieczne działania, pośpiesznje próby przełamania granicy, rzucanie koktajli Mołotowa, palenie opon, wystawianie kobiet i dzieci na pierwszej linii. To oczywiście było znacznie poważniejsze niż pokojowe protesty, i uważam, że kontynuowanie tego nie leży w interesie Palestyńczyków."
    2 kwietnia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu ogłosił częściowe zamrożenie deportacji nielegalnych imigrantów z Izraela. "W ciągu ostatnich dwóch lat współpracowałem z Rwandą, która miała posłużyć jako trzeci kraj, który wchłonąłby tych imigrantów, którzy zostaliby deportowani bez ich zgody. Po tym jak większość naszych ruchów została prawnie zdyskwalifikowana przez Sąd Najwyższy, była to jedyna legalna droga usunięcia imigrantów bez ich zgody. Rwanda zgodziła się na to i rozpoczęła przygotowania do operacji. W ostatnich tygodniach, w wyniku olbrzymiej presji wywieranej na Rwandę przez pewne elementy w Unii Europejskiej i Nowy Fundusz Izraelski, Rwanda wycofała się z porozumienia i odmówiła przyjęcia imigrantów z Izraela, tych, którzy zostaną przymusowo deportowani." Netanjahu wyjaśnił, że z tego powodu musi tymczasowo wstrzymać deportację. Równocześnie zawarto bezprecedensowe porozumienie z ONZ, na mocy którego Kanada, Włochy i Niemcy wybiorą 16 250 imigrantów, którzy następnie wyjadą do tych właśnie krajów. UNHCR poinformowało, że będzie działało, aby przywieźć co najmniej 16 250 imigrantów do krajów zachodnich, pod warunkiem, że Izrael udzieli wizy pozostałym nielegalnym imigrantom.
    2 kwietnia 2018 r. minister bezpieczeństwa wewnętrznego Gilad Erdan potępił wczorajszą wypowiedź prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który zarzucił Izraelowi, że jest krajem terrorystycznym. Erdan powiedział, że żałuje podpisania w 2016 r. porozumienia w sprawie pojednania między Izraelem i Turcją, które przywróciło współpracę między tymi dwoma państwami po incydencie ze statkiem "Mavi Marmara" w 2010 r. "Patrząc wstecz, może to porozumienie nie powinno zostać zatwierdzone. Erdogan jest "antysemitą, który nadal wspiera Hamas. Izrael musi stawić czoła wrogości i antysemityzmowi Erdogana. To dziwne, że taki kraj jak Turcja, który masakruje Kurdów i okupuje północny Cypr, jest akceptowany przez Zachodu jako praworządne państwo." Premier Benjamin Netanjahu zwrócił także uwagę na łamanie praw człowieka przez Turcję. "Erdogan nie jest przyzwyczajony do tego, aby ludzie z nim rozmawiali. Ale powinien się do tego przyzwyczaić. Ktoś, kto okupuje Północny Cypr, atakuje obszary kurdyjskie i masakruje cywili w Afrinie, nie będzie nas pouczać o moralności i wartościach."

2 kwietnia 2018 r. izraelscy żołnierze odkryli plecak z bombami zapalającymi, pozostawiony w pobliżu ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy. Był on przygotowany do użycia przeciwko izraelskim żołnierzom patrolującym granicę. Rzecznik armii, gen. Ronen Manelis powiedział, że odkrycie to po raz kolejny udowadnia, że masowe protesty z zeszłego tygodnia były zaplanowane przez Hamas.
    2 kwietnia 2018 r. po południem Palestyńczycy zorganizowali demonstrację przy osiedlu żydowskim Halamish w zachodniej Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Ranny został 1 Arab. Przy osiedlu żydowskim Har Bracha w centralnej Samarii, obrzucono kamieniami żydowskie samochody.
    2 kwietnia 2018 r. po południem palestyński terrorysta usiłował zaatakować nożem izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Avnei Hefetz w zachodniej Samarii. Napastnik biegł z nożem w stronę żołnierzy, i nie reagował na wezwania do zatrzymania się. Żołnierze postrzelili i aresztowali zamachowca.
    2 kwietnia 2018 r. palestyński premier Rami Hamdallah poinformował, że nie będzie już jeździł do Strefy Gazy i poinstruował członków swojego rządu, aby działali w ten sam sposób, dopóki Hamas nie przekaże odpowiedzialności za Strefę Gazy i jej mieszkańców. Hamdallah powiedział, że Autonomia Palestyńska jest gotowa przejąć odpowiedzialność cywilną i za sprawy bezpieczeństwa w Strefie Gazy.

2 kwietnia 2018 r. saudyjski książę Mohammed bin Salman, skrytykował najwyższego przywódcę Iranu, Ajatollaha Chameneiego. "On wierzy, że jest właścicielem świata podobnie jak Hitler. Obaj byli złymi ludźmi, a on jest Hitlerem Bliskiego Wschodu. W latach 20-tych i 30-tych XX wieku, nikt nie spostrzegał Hitlera jako niebezpieczeństwa, tylko kilka osób to rozumiało. To, co wydarzyło się w Europie, może wydarzyć się na Bliskim Wschodzie, i dlatego chcemy to powstrzymać poprzez działania polityczne, ekonomiczne i wywiadowcze. Chcemy uniknąć wojny. Wierzę, że każdy naród ma prawo do życia w pokoju w swoim własnym kraju. Wierzę, że Palestyńczycy i Izraelczycy mają prawo do posiadania własnej ziemi. Arabia Saudyjska nie ma żadnych problemów z Żydami i posiada wiele wspólnych interesów z Izraelem. W Arabii Saudyjskiej spotkasz wielu Żydów pochodzących z Ameryki, pochodzących z Europy. Nie ma problemów między chrześcijanami a muzułmanami i Żydami. Mamy problemy, które można znaleźć na całym świecie wśród niektórych osób. Ale są to normalne rodzaje problemów."

3 kwietnia 2018 r. w nocy przewieziono do Izraela rannych Izraelczyków, którzy 1 kwietnia doznali obrażeńw wypadku autokaru turystycznego w Rumunii.
    3 kwietnia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powołał parlamentarną komisję śledczą w sprawie Nowego Funduszu Izraelski, który wywierał naciski na rządy Rwandy i Ugandy, aby wycofały się z umowy zawartej z Izraelem w kwestii przyjmowania deportowanych nielegalnych imigrantów. "Nowy Fundusz Izraelski był głównym czynnikiem, który spowodował, że europejska presja na rząd Rwandy doprowadził do wycofania się z porozumienia dotyczącego deportacji imigrantów z Izraela. Nowy Izraelski Fundusz to zagraniczna organizacja, która otrzymuje fundusze od obcych rządów i elementów wrogo nastawionych do Izraela, np. z funduszu George'a Sorosa, a ostatecznym celem tego funduszu jest wymazanie żydowskiego charakteru Izraela i przekształcenie go w państwo wszystkich obywateli, razem z palestyńskim państwem narodowym w granicach z 1967 roku i stolicą w Jerozolimie, które będzie wolne od Żydów. Przez dziesięciolecia fundusz finansował organizacje antysyjonistyczne i pro-palestyńskie, w tym tych, którzy oczerniają żołnierzy Sił Obronnych Izraela, takie jak Breaking The Silence i B'Tselem oraz tych, którzy walczą o palestyńskich terrorystów, takich jak Adalah. Nie znam żadnej zachodniej demokracji, szczególnie Stanów Zjednoczonych, które byłyby gotowe tolerować wrogie działania finansowane przez zagraniczne kraje, tak jak dzieje się to w Izraelu z funduszem od dziesięcioleci. Dlatego poprosiłam przewodniczącego koalicji Dudi Amsalema, aby poprowadził proces ustanowienia parlamentarnej komisji śledczej w sprawie działalności Nowego Funduszu Izraela, który zagraża bezpieczeństwu i przyszłości państwa Izrael jako narodowego państwa narodu żydowskiego."
    3 kwietnia 2018 r. minister obrony Avigdor Lieberman ostrzegł mieszkańców Strefy Gazy, aby nie zbliżali się do ogrodzenia granicznego. "Każdy, kto zbliży się do ogrodzenia, ryzykuje swoje życie. Sugeruję, aby mieszkańcy Gazy zainwestowali swoje wysiłki nie w protesty przeciwko Izraelowi, ale w zmianę przywództwa w obrębie strefy. Przeciwko przywództwu, które zamiast koncentrować się na rozwoju elektryczności, infrastruktury wodnej i edukacji, inwestuje 260 milionów dolarów w infrastrukturę terrorystyczną, budowę tuneli i produkcję rakiet. Większość z zabitych w piątkowych zajściach to terroryści, których dobrze znamy. Byli to aktywiści z wojskowego skrzydła Hamasu, a także z Islamskiego Dżihadu, a nie niewinni cywile, którzy przybyli w ramach obywatelskiego protestu. Była to dobrze zorganizowana prowokacja przez wojskowe skrzydło Hamasu, zamierzona aby zaszkodzić naszej suwerenności, naruszyć naszą codzienną rutynę, przeszkodzić Żydom w noc sederową, którą świętujemy z ufnością i optymizmem. Wypełniliśmy ciążący na nas obowiązek."

3 kwietnia 2018 r. rano palestyński kierowca staranował samochodem przystanek autobusowy przy arabskiej wiosce Hares w zachodniej Samarii. Kierowca został następnie zastrzelony przez siły bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Dochodzenie wykazało, że napastnik ukradł wcześniej samochód, którym staranował przystanek autobusowy, często używany przez autostopowiczów z rejonu miasta Ariel i osiedla żydowskiego Barkan. Prawdopodobnie jednak był to wypadek samochodowy, a nie atak terrorystyczny.
    3 kwietnia 2018 r. doszło do palestyńskich zamieszek przy ogrodzeniu granicznym w środkowej części Strefy Gazy. Masowa demonstracja przerodziła się w starcia, w których zginął 1 Arab. Kilka tysięcy Palestyńczyków przebywa w obozach namiotowych wzdłuż granicy Strefy Gazy, kontynuując protesty. Demonstranci masowo wykorzystują lustra, aby odbłyskami światła oślepiać izraelskich żołnierzy. Nasilono także akcję gromadzenia opon samochodowych, których dym tworzy zasłony dymne, za którymi Palestyńczycy przygotowują kolejne wystąpienia.
    3 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały o ukończeniu rozminowania terenu w rejonie osiedla żydowskiego Ramat Gilad w środkowej Samarii. Pole minowe zostało utworzone 70 lat temu. Rozminowanie tego terenu umożliwi rozbudowę osiedla o nowe domy mieszkalne.

3 kwietnia 2018 r. Egipt odmówił otwarcia przejścia granicznego Rafah ze Strefą Gazy, pomimo wezwania do jego otwarcia i umożliwienia ewakuacji osób rannych w piątkowych starciach. Wysoki egipski urzędnik powiedział: "Nie mamy wystarczająco dużo łóżek w szpitalach i klinikach."
    3 kwietnia 2018 r. saudyjski król Salman potwierdził poparcie dla Autonomii Palestyńskiej i dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Król "potwierdził niezłomną pozycję królestwa w kwestii Palestyńczyków i uzasadnionego prawa narodu palestyńskiego do niepodległego państwa, w którym Jerozolima jest jego stolicą." W rozmowie telefonicznej z prezydentem Trumpem, król podkreślił także potrzebę przyspieszenia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
    3 kwietnia 2018 r. rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział, że umowa na dostawę rosyjskich systemów rakietowych S-400 do Turcji jest priorytetem we współpracy wojskowej między Moskwą i Ankarą. Dostawa zestawów rakietowych S-400 do Turcji jest planowana na 2020 r. Wartość kontraktu wynosi 2,5 mld $.

4 kwietnia 2018 r. nad rezydencją prezydenta w Jerozolimie rozwieszono wielką flagę Izraela. Flaga ma wielkość 1500 metrów kwadratowych i waży 270 kg. Została ona rozłożona na dachu rezydencji na wysokości 10 metrów przy użyciu dźwigu. Będzie ona znajdować się na rezydencji do Dnia Niepodległości Izraela.
    4 kwietnia 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że w dniu 12 marca aresztowano 10 arabskich mieszkańców Strefy Gazy. Ich zatrzymanie było związane z tym, że zbierali oni informacje wywiadowcze na temat izraelskich okrętów wojennych. Podczas przesłuchań okazało się, że byli oni związani z Islamskim Dżihadem i planowali atak terrorystyczny na jeden z izraelskich okrętów. Plan ataku przewidywał, że jedna arabska łódź rybacka miała odwrócić uwagę izraelskich okrętów patrolowych, podczas gdy druga łódź miała przeprowadzić atak z użyciem przeciwpancernego pocisku rakietowego Kornet. W momencie, gdy rakieta trafiłaby izraelski okręt, dopłynęłaby do niego trzecia łódź, z zadaniem uprowadzenia izraelskich marynarzy i wzięcia ich jako zakładników.

4 kwietnia 2018 r. wieczorem arabski kierowca usiłował staranować izraelskich policjantów przy wjeździe do miasta Jerycho w Dolinie Jordanu. Policjanci postrzelili i aresztowali napastnika. Krótko wcześniej policja otrzymała informację o kradzieży trzech pojazdów w rejonie Morza Martwego i rozmieściła punkty kontrolne na drogach w całym regionie. Nadjeżdżający samochód nie reagował na sygnały wzywające do zatrzymania się, wobec czego policjanci otworzyli ogień. Był to jeden ze skradzionych wcześniej pojazdów.
    4 kwietnia 2018 r. wieczorem uzbrojony palestyński terrorysta podkradł się w pobliże ogrodzenia granicznego w północnej części Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze obserwowali go i zastrzelili napastnika. Terrorysta był uzbrojony w karabin maszynowy AK-47, granaty odłamkowe i miał na sobie założony pas z materiałami wybuchowymi.

5 kwietnia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, w świetle zapowiedzi wycofania amerykańskich wojsk z Syrii. Obaj przywódcy zgodzili się kontynuować ścisłą koordynację w celu przeciwdziałania destabilizacji regionu, zwłaszcza Iraku i Syrii.
    5 kwietnia 2018 r. ministerstwo ochrony środowiska poinformowało, że zrobi wszystko, co jest w stanie, aby zapobiec zaplanowanym na piątek kolejnym palestyńskim protestom w Strefie Gazy, podczas których Hamas planuje podpalenie dziesiątek tysięcy opon. Zapowiedziano także zwiększenie zespołów monitorujących pogodę i przeprowadzających badania skażenia powietrza. Zapowiedziano, że może zaistnieć konieczność wezwania mieszkańców okolicznych społeczności do pozostania w domach i nie wychodzenia na zewnątrz ze względu na skażenie powietrza. Koordynator działań rządowych na terytoriach gen. Joav Mordechai powiedział: "Spalanie opon w tak ogromnej ilości, spowoduje poważne uszkodzenia ekosystemu w tym obszarze, poważnie zaszkodzi życiu, florze i zdrowiu mieszkańców, zwiększając uszkodzenia warstwy wodonośnej i doprowadzając do niespotykanego wcześniej zanieczyszczenie powietrza." Wysoki oficer sił bezpieczeństwa powiedział, że "Hamas jest zainteresowany stopniowym rozpalaniem płomieni starć do 14 maja. A następnie chcą doprowadzić do eskalacji, która przyniesie kolejną rundę walk w Strefie Gazy."
    5 kwietnia 2018 r. przedstawiciel rządu poinformował Najwyższy Sąd, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Uganda przyjmie nielegalnych imigrantów deportowanych przez Izrael. Do Ugandy został wysłany specjalny wysłannik premiera Netanjahu.

5 kwietnia 2018 r. w nocy około tysiąca ortodoksyjnych Żydów modliło się w grobowcu Józefa na przedmieściach Nablusu w Samarii. Ich przejazd był osłaniany przez izraelskich żołnierzy. Podczas wjazdu do Nablusu w stronę autobusów rzucono improwizowany ładunek wybuchowy. Podczas modlitw dostrzeżono podejrzaną aktywność w pobliskim domu. Podczas przeszukania znaleziono w nim broń i aresztowano 3 Arabów. Podczas wyjazdu doszło do arabskich zamieszek.
    5 kwietnia 2018 r. Hamas ogłosił w Strefie Gazy, że każda rodzina, której członek zginie podczas przygranicznych starć otrzyma 3 tys. $, a w przypadku odniesienia poważnych ran otrzyma grant w wysokości 500 $, a przy umiarkowanych obrażeniach 200 $. W kilku miejscach przy ogrodzeniu granicznym doszło do niewielkich starć. Do najpoważniejszych doszło na północy na wysokości Gazy, i na południu przy Khan Younis, gdzie w stronę granicy rzucono ładunek wybuchowy.
    5 kwietnia 2018 r. po południem palestyński terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie. Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika.

5 kwietnia 2018 r. Stany Zjednoczone poinformowały o podpisaniu kontraktu na sprzedaż do Arabii Saudyjskiej 180 zestawów samobieżnej artylerii M109 Paladin. Wartość kontraktu wynosi 1,3 mld $ za artylerią i 1 mld $ za amunicję.

6 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela ogłosiły obszar położony przy granicy ze Strefą Gazy zamkniętą strefą wojskową. Wzdłuż granicy rozmieszczono dziesiątki jednostek straży pożarnej, aby przeciwdziałać ewentualnemu przeniesieniu się ognia z płonących opon na terytorium Izraela.

6 kwietnia 2018 r. rano w pięciu miejscach wzdłuż ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy doszło do gwałtownych starć. Po zakończeniu piątkowych modlitw, około 20 tys. Palestyńczyków wzięło udział w kolejnym Marszu powrotu. Podpalono tysiące opon i obrzucono kamieniami oraz bombami zapalającymi izraelskich żołnierzy strzegących granicy. Żołnierze użyli środków do rozproszenia tłumu, w tym armatki wodne do gaszenia pożarów i duże wentylatory do rozpraszania dymu. Pod osłoną dymu doszło do kilku prób uszkodzenia ogrodzenia granicznego. W starciach zginęło 7 Palestyńczyków, a około 150 zostało rannych.

6 kwietnia 2018 r. ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Hamasu. „Hamas powinien zostać potępiony za wykorzystywanie dzieci jako ludzkich tarcz. Wzywamy do zatrzymania prowokacji, która tylko zaostrza napięcia i przemoc.” Równocześnie Kuwejt wezwał do przyjęcia rezolucji wzywającej do powołania niezależnej komisji śledczej, mającej zbadać wydarzenia na granicy Strefy Gazy.

7 kwietnia 2018 r. – Szabat.
    7 kwietnia 2018 r. izraelskie siły bezpieczeństwa zatrzymały wjazd czterech ciężarówek przewożących opony przez przejście graniczne Kerem Szalom do Strefy Gazy.
    7 kwietnia 2018 r. około 1,5 tys. izraelskich Arabów wzięło udział w mieście Sachnin (w Dolnej Galilei) w wiecu solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy. Demonstranci skandowali hasła: „Ludzie z Gazy są bohaterami” i „Będziemy kontynuować waszą walkę”.
    7 kwietnia 2018 r. wieczorem minister obrony Avigdor Liberman poinformował, że podczas piątkowych starć przy granicy Strefy Gazy zginął dziennikarz Jasser Murtha. Odnosząc się do tego minister powiedział, że "każdy kto obsługuje drona latającego nad izraelskimi żołnierzami, musi rozumieć, że zagraża sam sobie. To, co widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, było paradą terroryzmu. Członkowie wojskowego skrzydła Hamasu, przebrani za cywilów, usiłowali zaszkodzić obywatelom Izraela i naszej suwerenności, a my im na to nie pozwoliliśmy. Widzieliśmy dziesiątki przypadków, w których terroryści Hamasu korzystali z medycznych ambulansów, przebrani za pracowników Czerwonego Półksiężyca lub dziennikarzy – a my nie chcemy ryzykować. Siły Obronne Izraela są najbardziej moralną armią na świecie, jesteśmy przygotowani na każdą wielkość demonstracji. Ale nie wiemy kim jest dana osoba – fotografem, a może nie fotografem. Każdy, kto bierze udział w starciach z Siłami Obronnymi Izraela, wie, że naraża się na niebezpieczeństwo. Jak powiedziałem, zdarzały się przypadki, kiedy terroryści przebierali się za dziennikarzy. Natomiast rzucenie granatu było kolejnym dowodem na to, że demonstracje były przykrywką dla usiłowań terrorystycznych przeciwko siłom wojskowymi i izraelskim cywilom. Święta Paschy, które właśnie kończymy, były jednymi z najcichszych i najbezpieczniejszych, jakie mieliśmy w ostatnich latach. Nasze przygotowania na granicy ze Strefą Gazy sprawdziły się, i Izraelczycy wiele zawdzięczają tysiącom żołnierzy Sił Obronnych Izraela, Szin Bet i policjantom, którzy ciężko pracowali i udaremnili każdą próbę zaatakowania nas. Hamas wysyła terrorystów pod przykrywką cywilów, by atakować naszą suwerenność, ale świat przedstawia tę paradę terroru jako protest cywilny. Jest to święto hipokryzji, podczas którego Assad dokonał masakry 48 osób, w tym 8 dzieci i 6 kobiet. I sekretarz generalny ONZ nie powołuje w tej sprawie żadnej komisji śledczej, Rada Bezpieczeństwa się nie zbiera, Liga Arabska ją ignoruje, a BBC oczywiście nic nie widzi ani nie słyszy. W całym regionie i w Syrii zostało zamordowanych pół miliona ludzi, w Jemenie, Libii i Iraku zamordowano setki tysięcy ludzi, i nikt tego nie zauważa. Ale wtedy, gdy my działamy we własnej samoobronie przeciwko terroryzmowi – wtedy wszyscy krzyczą.” Skandaliczną rzeczą był przypadek, gdy podczas demonstracji Palestyńczycy wywiesili flagi palestyńskie z hitlerowskim symbolem swastyki.

7 kwietnia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas potępił wczorajsze działania Izraela na granicy Strefy Gazy. Abbas wezwał ONZ, Ligę Arabską i Unię Arabską do położenia kresu „barbarzyńskiemu zabijaniu przez okupacyjną armię niewinnych i bezbronnych ludzi, którzy pokojowo demonstrowali, aby bronić swego prawa do życia, wolności i godności.” Wezwał także Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby zapewniła międzynarodową ochronę „bezbronnemu narodowi palestyńskiemu.”
    7 kwietnia 2018 r. palestyńskie służby medyczne w Strefie Gazy poinformowały, że podczas piątkowych starć zginęło 9 demonstrantów, a 1354 zostało rannych. Wśród rannych 399 osób zostało postrzelonych ostrą amunicją, 16 osób gumowymi pociskami, 143 doznało przytrucia toksycznym dymem lub gazem łzawiącym, a 25 doznało innych obrażeń.

7 kwietnia 2018 r. Stany Zjednoczone zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ próbę przegłosowania rezolucji potwierdzającej prawo Palestyńczyków do pokojowych protestów. Projekt rezolucji zakładał także powołanie specjalnej komisji śledczej do zbadania okoliczności ostatnich starć na granicy Strefy Gazy.
    7 kwietnia 2018 r. Unia Europejska wezwała do śledztwa w sprawie śmierci 9 palestyńskich demonstrantów podczas pokojowej demonstracji na granicy Strefy Gazy. Opublikowany w tej sprawie dokument mówi o „poważnych zastrzeżeniach dotyczących nadmiernego użycia siły przez Izrael.” Unia Europejska wezwała również obie strony do zachowania powściągliwości i unikania dalszej eskalacji.

8 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela powołały komisję do zbadania okoliczności ostatnich gwałtownych starć arabskich na granicy Strefy Gazy. Na czele komisji stanął gen. Moti Baruch. Celem komisji jest zbadanie, czy armia właściwie zareagowała na zamieszki, w wyniku których zginęło ponad 25 Arabów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyniki śledztwa zostaną przekazane do rzecznika wojskowego i żandarmerii wojskowej.

8 kwietnia 2018 r. wysoki przedstawiciel Hamasu, Mahmud Az-Zahar, powiedział: "Nasze przesłanie jest jasne: oko za oko. A jeśli zaatakujemy głęboko, to zaatakujemy osady głęboko w Izraelu." Od południa w północnej części Strefy Gazy trwały przygraniczne zamieszki.
    8 kwietnia 2018 r. po południem grupa trzech palestyńskich terrorystów ostrzelała izraelską jednostkę inżynieryjną prowadzącą prace przy granicy Strefy Gazy. W odpowiedzi izraelska artyleria wystrzeliła co najmniej siedem pocisków w stronę terrorystów. Do incydentu doszło w północnej części strefy. Wieczorem w rejonie incydentu znaleziono dwa improwizowane ładunki wybuchowe, które umieszczono przy ogrodzeniu granicznym.
    8 kwietnia 2018 r. po południem palestyński terrorysta usiłował zaatakować zaostrzonym śrubokrętem Izraelczyków przy stacji benzynowej przy mieście Ma'aleh Adumim w Judei. Izraelczycy postrzelili napastnika, którego następnie aresztowano.

9 kwietnia 2018 r. korpus edukacji młodzeży w Siłach Obronnych Izraela, usunął z oferty wycieczek proponowanych swoim żołnierzom wycieczkę, w której programie znajdowało się między innymi odwiedzenie chrześcijańskich kościołów w arabskich dzielnicach Jerozolimy. Wycieczka pokazywała życie Jezusa Chrystusa oraz innych różnych osób z Nowego Testamentu. Miała ona na celu zachęcenie do religijnej tolerancji i propagowała wolność religijną. Pod naciskiem prawicowych środowisk ofertę tej wycieczki usunięto. Religijne żydowskie prawo zabrania Żydom wstępowania do kościołów.

9 kwietnia 2018 r. nad ranem izraelskie siły powietrzne zbombardowały obiekt należący do Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wczorajsze próby przeprowadzenia ataku bombowego przy granicy.
    9 kwietnia 2018 r. rano izraelskie siły bezpieczeństwa rozebrały struktury mieszkalne w nielegalnej żydowskiej placówce osadniczej Geulat Zion w Samarii. Aresztowano 2 młodych osadników, którzy stawiali opór i zabarykadowali się na jednym z dachów.
    9 kwietnia 2018 r. po południem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowski autobus przy obozie uchodźców Al-Arroub w środkowej części Judei. Nikt nie zostałranny, ale autobus został uszkodzony.
    9 kwietnia 2018 r. przywódca Hamasu Ismail Hanijeh wezwał mieszkańców Strefy Gazy, aby podtrzymali swoje protesty na granicy izraelskiej. "Gaza wchodzi w nowy etap pokojowego i powszechnego oporu."
    9 kwietnia 2018 r. Autonomia Palestyńska nie wypłaciła wynagrodzeń urzędnikom w Strefie Gazy. Zostały wypłacone normalne pensje dla urzędników w Judei i Samarii, jednak urzędnicy w Strefie Gazy na próżno czekali na wypłacenie wynagrodzeń przed bankami. Autonomia Palestyńska nadal wypłaca pensje dziesiątkom tysięcy pracowników w Strefie Gazy, pomimo, że większość z nich nie pracuje odkąd Hamas przejął kontrolę nad strefą. Ocenia się, że wstrzymanie wynagrodzeń może pogłębić poziom niezadowolenia w Strefie Gazy i zwiększyć wewnętrzny nacisk na Hamas.

9 kwietnia 2018 r. syryjska armia poinformowała, że w nocy dwa izraelskie samoloty zbombardowały syryjską bazę wojskową w pobliżu miasta Homs. Głośne eksplozje były słyszane w rejonie bazy lotniczej T-4. W ataku zginęło 14 żołnierzy, w tym Irańczycy. Rosyjska armia poinformowała, że nalot przeprowadzić miały dwa izraelskie samoloty F-15, które wystrzeliły 8 pocisków rakietowych, z których 5 zostało zestrzelonych przez syryjską obronę przeciwlotniczą. Pozostałe pociski trafiły w cele.
    9 kwietnia 2018 r. Iran oskarżył Izrael o "rażącą" agresję w Syrii po tym, jak podczas nalotu izraelskich samolotów na syryjską bazę w Homs, zginęło czterech irańskich "doradców wojskowych". "Republika Islamska zdecydowanie potępia agresję i powietrzne uderzenie przez syjonistyczny reżim w bazę lotniczą T-4 w Homs. Wzywamy wszystkie wolne państwa ... aby nie były obojętne wobec tej rażącej syjonistycznej agresji."
    
9 kwietnia 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że odpowiedź Stanów Zjednoczonych na chemiczny atak w Syrii będzie potężna. Dodał, że rozważane są różne opcje wojskowe. Krótko po tej wypowiedzi, amerykański niszczyciel USS „Donald Cook” opuścił port na Cyprze, i udał się w kierunku wybrzeża Syrii. Niszczyciel jest uzbrojony w rakiety Tomahawk.

10 kwietnia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że Izrael nie zaakceptuje irańskiej obecności wojskowej w Syrii. "Bez względu na cenę nie pozwolimy na irańską obecność w Syrii. Nie mamy innej opcji. Umożliwienie Iranowi wzmocnienia się w Syrii jest jak zaakceptowanie tego, że Irańczycy nas uduszą.”
    10 kwietnia 2018 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że pomimo upływu ponad 70 lat od Holokaustu, liczbą Żydów na świecie wciąż jest niższa od stanu w 1939 r. W przededniu wybuchu II wojny światowej liczba Żydów na świecie wynosiła 16 mln 600 tys., natomiast obecnie jest 14 mln 511 tys. Żydów na całym świecie. Obecna liczba doszła do stanu z 1922 r. (czyli 96 lat temu). Około 85% Żydów na świecie żyje obecnie w dwóch największych skupiskach, jakimi są Izrael (6,45 mln) i Stany Zjednoczone (5,7 mln). Innymi znaczącymi populacjami żydowskimi są: Francja (456 tys.), Kanada (390 tys.), Wielka Brytania (290 tys.), Argentyna (181 tys.), Rosja (176 tys.), Niemcy (117 tys.).
    10 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy nakazał, aby państwo w ciągu pięciu dni zakończyło kontakty z Ugandą, i jeśli w tym czasie nie zostanie zawarte porozumienie w kwestii deportacji nielegalnych imigrantów z Izraela do trzeciego państwa, to wszyscy imigranci przebywający w więzieniu Saharonim będą musieli być uwolnieni. Tym samym otrzymają oni pełną swobodę poruszania się po kraju.
    10 kwietnia 2018 r. kilkudziesięciu aktywistów żydowskiej prawicowej organizacji Otzma Jehudit przybyło w pobliżu wjazdu do arabskiego miasta Umm al-Fahm, na północy kraju. Domagali się zamknięcia tamtejszego meczetu Farouk, argumentując, że to właśnie stąd wyszli terroryści, którzy przeprowadzili atak terrorystyczny na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Izraelska policja zablokowała demonstrantów, uniemożliwiając im wejście do miasta, w obawie przed wybuchem starć z ludnością arabską.

10 kwietnia 2018 r. rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało ambasadora Izraela w Rosji, Gary'ego Korena na rozmowę w sprawie izraelskiego uderzenia powietrznego na syryjską bazę lotniczą. Przyczyną wezwania był fakt, że Izrael przeprowadził uderzenie bez wcześniejszego powiadomienia Rosji.
    10 kwietnia 2018 r. Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przygotowaną przez Stany Zjednoczone rezolucję potępiającą Syrię za użycie broni chemicznej. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zapowiedziało, że Rosja nadal będzie wspierać rządy Assada w Syrii. "Inteligentne pociski powinny latać w stronę terrorystów, a nie w kierunku legalnego rządu, który od wielu lat walczy z międzynarodowym terroryzmem na swoim terytorium." Rosyjski ambasador w Libanie, Aleksander Zasypkin powiedział: "Jeśli dojdzie do amerykańskiego ataku rakietowego, my - zgodnie z uwagami Putina i rosyjskiego szefa sztabu - zestrzelimy amerykańskie rakiety, a nawet uderzymy w miejsca, z których wystrzelono te rakiety."
    10 kwietnia 2018 r. ogólnoeuropejska agencja kontroli ruchu lotniczego Eurocontrol ostrzegła linie lotnicze, aby zachowały ostrożność we wschodniej części Morza Śródziemnego z powodu możliwości nalotów lotniczych na Syrię przed końcem tygodnia. Istnieje zagrożenie ze strony wystrzeliwanych samosterujących pocisków rakietowych, działań operacyjnych lotnictwa wojskowego oraz przerwania pracy urządzeń do nawigacji radiowej przez wojskowe systemy elektronicznego zakłócania. Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy i Francja również ostrzegły swoich głównych przewoźników lotniczych, aby ich samoloty unikały syryjskiej i libańskiej przestrzeni powietrznej. Cypr, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły zmian w trasie lotów.

11 kwietnia 2018 r. burmistrz Jerozolimy Nir Barkat spotkał się rano z ambasadorem Gwatemali w Izraelu, a także z dyrektorem generalnym ministerstwa spraw zagranicznych Gwatemali. Omówiono plan Gwatemali, aby przenieść ambasadę do Jerozolimy 16 maja. Barkat powiedział: "Gratuluję gwatemalskiemu prezydentowi Jimmy Moralesowi i rządowi Gwatemali za odważną decyzję o przeniesieniu ich ambasady do Jerozolimy. Wzywam również inne kraje do podążania śladami Stanów Zjednoczonych i Gwatemali oraz do przeniesienia ich ambasad do Jerozolimy." Rozważenie tego ruchu zapowiedziała Rumunia.
    11 kwietnia 2018 r. ministerstwo turystyki poinformowało, że w marcu do Izraela przyjechało 393 tys. turystów, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do marca 2017 r. i wzrost o 63% w porównaniu do marca 2016 r. Spośród nich, ponad 348 tys. turystów przyjechało drogą lotniczą, a 44,6 tys. drogą lądową. Zyski z turystyki w marcu b.r. wyniosły 557 mln $, a od początku roku 1,392 mld $. Największe wzrosty liczebności turystów odnotowano z Polski (wzrost o 136%), Szwecji (o 90%), Hiszpanii (o 68%), Niemiec (o 55%), Francji (o 49%) i Stanów Zjednoczonych (wzrost o 39%). Minister turystyki Jariv Levin powiedział: "Po otwarciu w ostatnim miesiącu nowych bezpośrednich połączeń lotniczych z nowymi rynkami w Indiach i Brazylii, jesteśmy świadkami rekordowych poziomów przybywających turystów. Cieszę się, że imponujące wzrosty odnotowano również w marcu. Jest to wynikiem działań marketingowych i innowacyjnych kroków, jakie podejmujemy, wraz z zachętami dla linii lotniczych i inwestycjami w infrastrukturę. Turystyka w dalszym ciągu znacząco przyczynia się do rozwoju izraelskiej gospodarki i rynku pracy."
    11 kwietnia 2018 r. po południem zebrał się gabinet bezpieczeństwa, który omówił aktualną sytuację w Syrii, w świetle zaostrzającego się konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Wyrażono wątpliwość, że syryjski rząd zaryzykuje bezpośredni konflikt z Izraelem. Podkreślono jednak konieczność zachowania ostrożności i gotowości na każdy scenariusz wydarzeń. Ze’ev Elkin powiedział: "Jeśli chodzi o pytanie, czy amerykańska operacja doprowadzi do syryjskiej odpowiedzi przeciwko Izraelowi, to teoretycznie jest to możliwe, ale nie jestem pewien, czy jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Możliwe, że Iran podejmie działania odwetowe przeciwko nam." Premier Benjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Putin podkreślił fundamentalne znaczenie poszanowania suwerenności Syrii, i wezwał do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w tym kraju. Netanjahu powtórzył Putinowi swoje stanowisko, że Izrael nie pozwoli Iranowi na ustanowienie wojskowej obecności w Syrii.
    11 kwietnia 2018 r. wieczorem w Jad Vashem rozpoczęły się oficjalne uroczystości z okazji Dnia Holokaustu. Ten dzień upamiętnia 6 mln Żydów zabitych przez hitlerowskich nazistów podczas II wojny światowej. Przemówił prezydent Reuven Rivlin oraz premier Benjamin Netanjahu.

11 kwietnia 2018 r. rano palestyńscy terroryści zdetonowali ładunek wybuchowy podłożony przy barierze granicznej Strefy Gazy. Do wybuchu doszło, gdy w pobliżu bomby pracował izraelski buldożer wojskowy Caterpillar D9. Nikt nie został ranny. W odpowiedzi izraelskie czołgi ostrzelały trzy posterunki obserwacyjne Hamasu położone na wschód od dzielnicy Zeitoun w Gazie.
    11 kwietnia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że Jerozolima jest wieczną stolicą Palestyny, i że prawo Palestyńczyków do niej opiera się na historii, która trwa od ponad 5000 lat. "Nasi przodkowie, Jebusyci, zbudowali miasto Al-Quds, które służyło jako ich stolica. Obecność Arabów i Palestyńczyków w Al-Quds nigdy nie ustała, bo Palestyńczycy są potomkami Kananejczyków." Następnie Abbas podkreślił, że Autonomia Palestyńska ma zawarte porozumienie o współpracy w zwalczaniu terroryzmu z 83 państwami. "Żądamy, aby udowodnili, że jesteśmy terrorystami, ponieważ my walczymy z terroryzmem bardziej niż oni." W końcu Abbas pochwalił organizowany przez Hamas "Marsz powrotu" na granicy Strefy Gazy. "Hamas zaczął stosować powszechny opór pokojowymi środkami, i gratuluję im tej decyzji, ponieważ powszechny opór pokojowymi środkami jest bardziej skuteczny."

11 kwietnia 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump zakpił z rosyjskiego rządu mówiąc: "Rosja przysięga, że zestrzeli wszystkie rakiety wystrzeliwane na Syrię. Rosjo, przygotujcie się, bo one przylecą, nowe i inteligentne! Nie powinniście być partnerami zwierząt, które gazem zabijają swoich ludzi i cieszą się z tego! Nasze stosunki z Rosją są teraz gorsze niż kiedykolwiek, a to obejmuje zimną wojnę.” Wielka Brytania i Francja rozważają możliwość przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych we wspólnej akcji przeciwko Syrii.
    11 kwietnia 2018 r. źródła związane z francuskim wywiadem poinformowały, że w obawie przed amerykańskimi atakami, syryjska armia rozpoczęła ewakuację swoich baz wojskowych. Wiadomo, że rakiety z bazy lotniczej Dumajr w górach Qalamun na granicy syryjsko-libańskiej przewieziono do bazy lotniczej w Khmeimim, gdzie stacjonują Rosjanie. Równocześnie rosyjskie okręty wojenne opuściły port Tartus.

12 kwietnia 2018 r. - Jom HaShoa.
    12 kwietnia 2018 r. rano wielu mieszkańców Tel Awiwu wpadło w panikę, myśląc, że odgłosy wojskowych samolotów odrzutowych są atakiem powietrznym wroga. W rzeczywistości były to izraelskie samoloty ćwiczące przed paradą z okazji Dnia Niepodległości Izraela. Nisko lecące samoloty F-15 wywołały jednak panikę. Wielu mieszkańców szukało schronienia i dzwoniło na policję. W tegorocznej paradzie wezmą udział samoloty F-35 „Adir”, F-15 „Baz”, F-16 „Barak”, F-16I „Sufa”, samoloty szkoleniowe M-346, tankowiec powietrzny Boeing 707, samoloty transportowe Hercules C-130 i Super Hercules C-130J, oraz samoloty funkcyjne B200 King Air i Gulfstream V. Obok nich pojawią się helikoptery Apache, Sea Stallion i Black Hawk. Zaprezentują się także helikoptery policyjne H125 Airbus, samoloty gaśnicze AT-802, oraz samoloty cywilne – z linii Arkia będzie Boeing 757, a z linii El Al będzie Boeing 787 Dreamliner. Parada rozpocznie się na północy kraju w mieście Kirjat Szmona, a następnie samoloty przelecą nad 49 miastami, aby zakończyć pokaz nad Ejlatem. W paradzie wezmą udział także grecki samolot F-16, polski samolot transportowy Hercules C-130, kanadyjski samolot transportowy C-295, brytyjski samolot transportowy C-130, podobny austriacki samolot i włoski Eurofighter.

12 kwietnia 2018 r. w nocy izraelskie samoloty zbombardowały kompleks Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wczorajszy atak terrorystyczny na wojskowego buldożera wykonującego prace inżynieryjne przy granicy. Podczas nalotu, Palestyńczycy otworzyli ogień z karabinów maszynowych do samolotów. Uruchomiło to system alarmowy baterii Iron Dome, przez co w całym rejonie uruchomione zostały syreny alarmowe.
    12 kwietnia 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli gwałtowne protesty przy barierze granicznej w południowej części Strefy Gazy. W trakcie starć zginęło 2 Palestyńczyków.

12 kwietnia 2018 r. prezydent Reuven Rivlin i polski prezydent Andrzej Duda wzięli udział w Marszu żywych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Duda powiedział: „Jest dla mnie wielkim zaszczytem, ale zarazem jest dla mnie wielce znaczące, Panie Prezydencie, to, że spotykamy się dziś tutaj, w Polsce, ale zarazem w mieście, które widziało straszliwą tragedię narodu żydowskiego w mieście, w którym nazistowscy Niemcy stworzyli obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Spotykamy się na Marszu Żywych, aby dać świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego, ale zarazem po raz 30. powiedzieć światu stąd właśnie, z tego miejsca, gdzie doszło do tej straszliwej tragedii: Nigdy więcej!. Żeby powiedzieć czy wręcz krzyknąć: Popatrzcie, do czego mogą prowadzić antysemityzm, ksenofobia, rasizm! Do tego, że człowiek zachowuje się w taki sposób, w jaki trudno sobie w ogóle wyobrazić, że człowiek mógłby się zachować. Powiedzieć, że ludzie zawsze są winni sobie nawzajem szacunek. Powiedzieć, że nigdy więcej nie wolno do takiej sytuacji dopuścić.” Rivlin skrytykował niedawno uchwalone polskie prawo zakazujące oskarżania Polski i jej obywateli o zbrodnie popełnione podczas okupacji hitlerowskiej. "Wielki cień został rzucony na nasze stosunki, nawet jeśli na poziomie bilateralnym nawzajem się rozumiemy ... Żądamy badania nad Holokaustem … Bardzo cenimy każdego, kto oddał życie, by ratować Żydów, ale były też inne zjawiska: ludzie, którzy zamordowali i odziedziczyli po tych, których zabili ... Oto była dojrzała gleba, która pozwalała hitlerowcom robić, co chcieli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie."
    12 kwietnia 2018 r. wysoki irański urzędnik wojskowy gen. Ali Shirazi powiedział: "Iran ma zdolność zniszczenia Izraela. Tel Awiw i Hajfa mogą zostać zrównane z ziemią. Iran to nie Syria. Jeśli Izrael chce przetrwać jeszcze kilka dni, musi przerwać tę dziecinną grę w Syrii." Równocześnie syryjski doradca polityczny prezydenta, Bouthaina Shaaban ostrzegła, że syryjski rząd przygotowuje się do wojny po zbombardowaniu przez Izrael bazy wojskowej Homs. Podkreśliła ona, że Rosja, Iran i Hezbollah współpracują z Syrią w sprawie przygotowań. Zagroziła, że jeśli dojdzie do wojny, to Izrael straci najwięcej.
    12 kwietnia 2018 r. sekretarz obrony USA James Mattis i przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów gen. Joseph Dunford spotkali się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem, aby omówić możliwość podjęcia odwetowych działań po użyciu broni chemicznej w Syrii. Podobno rozważana jest możliwość uderzenia w 8 potencjalnych celów, w tym magazyny broni chemicznej, instytut badawczy oraz 2 lotniska. Wielka Brytania i Francja wyraziły zgodę na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w operacji wymierzonej przeciwko Syrii.

13 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela ujawniły, że irański dron, który w dniu 10 lutego b.r. naruszył przestrzeń powietrzną Izraela i został zestrzelony, był uzbrojony w materiały wybuchowe. Jego zadaniem było zaatakować Izrael. Do takich wniosków doszli wojskowi eksperci po szczegółowej analizie szczątków drona.
    13 kwietnia 2018 r. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Meir Ben-Szabath rozmawiał telefonicznie z brytyjskim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Markiem Sedwillem i francuskim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Philippe Étienne. Obie rozmowy dotyczyły przygotowań do zbliżającego się ataku na Syrię. Ben-Szabat powiedział, że Izrael popiera atak na syryjską broń chemiczną, jednak taki atak nie rozwiąże poważniejszego problemu, jakim są rosnące wpływy Iranu w regionie.

13 kwietnia 2018 r. około 10 tys. Palestyńczyków wzięło udział w demonstracjach w pięciu miejscach przy ogrodzeniu granicznym Strefy Gazy. Masowo palono izraelskie flagi, a demonstranci prowokacyjnie chodzili po flagach Izraela. Doszło do kilku prób uszkodzenia ogrodzenia. Przy przejściu granicznym Karni terroryści użyli latawca, do którego przymocowali ładunek wybuchowy. W międzyczasie uwagę izraelskich żołnierzy odciągnęli demonstranci, którzy rzucali kamienie i koktajle Mołotowa. Cała akcja zakończyła się upadkiem latawca na demonstrantów, w wyniku czego kilkanaście osób zostało rannych. W starciach zginęło 3 Arabów, a około 30 zostało rannych (źródła palestyńskie mówią o 528 rannych).

14 kwietnia 2018 r. - Szabat.
    14 kwietnia 2018 r. rano Siły Obronne Izraela zamknęły przestrzeń powietrzną nad Wzgórzami Golan. Ma to związek z działaniami prowadzonymi w Syrii. Zamknięcie będzie obowiązywać do końca kwietnia.
    14 kwietnia 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu wyraził poparcie dla decyzji Stanów Zjednoczonych o ataku na syryjskie cele. "Rok temu oświadczyłem, że Izrael w pełni popiera decyzję prezydenta Trumpa, by zająć stanowisko przeciwko użyciu i rozprzestrzenianiu broni chemicznej. Decyzja prezydenta Trumpa i poparcie Izraela pozostają niezmienione. Dziś rano, Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania pokazały, że ich zaangażowanie nie ogranicza się do proklamacji zasad. Syryjski prezydent Baszar al-Assad powinien wyraźnie stwierdzić, że jego nierozważne wysiłki zmierzające do zdobycia i użycia broni masowego rażenia, bezmyślne lekceważenie międzynarodowego prawa i zapewnianie bazy dla Iranu i jej pełnomocników, zagrażają Syrii."

14 kwietnia 2018 r. po południem doszło do tajemniczej eksplozji w południowej części Strefy Gazy, w której zginęło 4 terrorystów z Islamskiego Dżihadu. Prawdopodobnie doszło do eksplozji przewożonej przez nich rakiety. Izrael zaprzeczył, aby miał cokolwiek wspólnego z tym wybuchem.

14 kwietnia 2018 r. w nocy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja przeprowadziły lotnicze uderzenie na 8 wybranych celów w Syrii. Atak przeprowadziły 103 samosterujące pociski rakietowe. Wcześniej o ataku powiadomiono Rosję, która przekazała informację Syrii. Syryjska armia poinformowała, że zdołała zestrzelić 31 wrogich rakiet. Celem były ośrodki naukowe związane z rozwojem broni chemicznej i biologicznej.

15 kwietnia 2018 r. rano Siły Obronne Izraela zniszczyły podziemny tunel terrorystyczny na granicy ze Strefą Gazy. Tunel zaczynał się w odległości kilku kilometrów od granicy, w rejonie obozu uchodźców Jabalaya. Stanowił on część całej sieci tuneli wewnątrz strefy, od której odłaczał się i przechodził pod granicą na terytorium Izraela. Był to najdłuższy i najgłębszy ze zniszczonych tuneli.
    15 kwietnia 2018 r. ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało Rosję, że sprzedaż do Syrii zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej S-300 będzie stanowić przekroczenie czerwonej linii.

15 kwietnia 2018 r. Palestyńczycy kontynuowali próby zaatakowania Izraela ze Strefy Gazy przy użyciu latawców, do których podwieszano bomby zapalające. Kilka z latawców zahaczyło się o drzewa, wywołując pożary.
    15 kwietnia 2018 r. wysoki urzędnik Hamasu, Khalil al-Hayya, powiedział: "Niech Izrael czeka na 15 maja, kiedy wybuchnie wielka palestyńska rebelia, której już nic nie powstrzyma. Fala po fali będzie nacierała, aż spotkamy się w Jerozolimie."

16 kwietnia 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach gen. Joav Mordechai powiedział: "Wysłaliśmy ostrzeżenia i zawiadomienia do właścicieli firm transportowych w Gazie, w których poproszono ich, aby nie pomagali transportować agentów Hamasu i uczestników brutalnych zamieszek na granicy Gazy. Dlatego zostaną nałożone sankcje na właścicieli firm wymienionych w niniejszym dokumencie, a oni i ich rodziny nie otrzymają żadnych specjalnych przywilejów i jakichkolwiek kontaktów z Izraelem."
    16 kwietnia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Stoimy w obliczu nowej rzeczywistości. Armia libańska we współpracy z Hezbollahem, armią syryjską, szyickimi milicjami w Syrii, a ponad nimi Iranem, stają się jednym frontem przeciwko państwu Izrael. Jest to północny front. Jest to strategiczne wyzwanie pierwszego rzędu, które wymaga od nas wszystkich, Sił Obronnych Izraela i establishmentu obrony, dalszego rozwoju i wzmacniania naszej gotowości." Parlamentarna komisja finansów przeznaczyła 175 mln szekli na wzmocnienie struktur cywilnych na północy kraju. Z pieniędzy tych wzmocnione zostaną konstrukcje budynków szkolnych, przychodni zdrowia i opieki społecznej, w szczególności na Wzgórzach Golan. Ponadto zostaną odnowione schrony.
    16 kwietnia 2018 r. ministerstwo obrony poinformowało przed rozpoczęciem Dnia pamięci o poległych żołnierzach, że od 1860 r. do dnia dzisiejszego w atakach terrorystycznych i wojnach w Ziemi Izraela zginęło 23 646 Żydów. W minionym roku zginęły 72 osoby (w tym 24 żołnierzy), a 30 niepełnosprawnych weteranów wojennych zmarło.

16 kwietnia 2018 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że nie wyklucza możliwości sprzedaży baterii rakiet przeciwlotniczych S-300 do Syrii. Dodał, że Rosja zrobi wszystko, aby wzmocnić rządy prezydenta Baszara Al-Assada.

17 kwietnia 2018 r. ministerstwo zdrowia poinformowało, że na początku tego tygodnia do lekarza zgłosił się pacjent chory na odry. Przyleciał on z Indii samolotem 12 kwietnia. Poproszono, aby wszyscy pasażerowie tego lotu skontaktowali się ze swoim lekarzem jeśli zauważą jakiekolwiek zmiany chorobowe, np. gorączkę lub wysypkę skórną.
    17 kwietnia 2018 r. urzędnik Mosadu przyznał, że w minionym tygodniu izraelskie wojsko przeprowadziło atak na systemy syryjskiej obrony przeciwlotniczej. Wcześniej odbyły się w tej sprawie konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi, i z milczącym amerykańskim poparciem uderzono w nową syryjską baterię przeciwlotniczą.
    17 kwietnia 2018 r. wieczorem w całym kraju rozległ się głos syren, rozpoczynających Dzień pamięci poległych. Od początku walki o niepodległość w Ziemi Izraela zginęło 23 646 funkcjonariuszy różnych sił bezpieczeństwa oraz 3 134 Żydów, którzy zginęli w atakach terrorystycznych. W ciągu ostatniego roku do tej listy dopisano 71 żołnierzy i 12 cywilnych Izraelczyków zamordowanych w atakach terrorystycznych. Główna ceremonia odbyła się przy Zachodnim Murze w Jerozolimie, z udziałem prezydenta Reuvena Rivlina i szefa Sztabu Generalnego gen. Gadi Eisenkota. W uroczystościach w Jad Labanim uczestniczył premier Benjamin Netanjahu i przewodniczący Knessetu Juli Edelstein. Netanjahu powiedział: "Pochylamy głowy ku pamięci naszych ukochanych, których krew została przelana za naszą ojczyznę. Nie ma żadnego prawdziwego lekarstwa na to, aby każda rodzina mogła ukoić swój własny żal i ból. Nawet przez chwilę nie zapominamy o naszych rannych i z miłością przesyłamy im życzenia powrotu do zdrowia. Wiadomość pozostawiona przez poległych jest wyraźna i jasna: Nasze życie może było zbyt krótkie, ale na zawsze zagwarantowaliśmy życie narodu, i rzeczywiście dali nam możliwość życia. To dzięki nim i ich następcom jesteśmy tutaj."

17 kwietnia 2018 r. w nocy Siły Obronne Izraela wprowadziły całkowite zamknięcie terytoriów Autonomii Palestyńskiej w Judei, Samarii i Strefie Gazy. Zamknięcie obowiązywać będzie na czas Dnia pamięci poległych i Dnia Niepodległości Izraela. Przejście przez punkty kontrolne będzie możliwe w przypadku sytuacji humanitarnych, medycznych lub za specjalnymi zezwoleniami.
    17 kwietnia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowskie samochody przy osiedlu Beitar Illit w Judei. Rannych zostało 2 Izraelczyków.

17 kwietnia 2018 r. syryjska armia poinformowała, że w nocy zestrzeliła pociski rakietowe wystrzelone przez izraelskie samoloty przeciwko bazie lotniczej Asz-Szajrat w rejonie Homs i bazie Al-Dumajr na przedmieściach Damaszku. Tylko jedna rakieta miała trafić w Al-Dumajr. Izrael zaprzeczył tym doniesieniom, natomiast Stany Zjednoczone poinformowały, że nie prowadziły w tym rejonie żadnych działań. Możliwe, że był to ostrzał rakietowy ze strony syryjskich rebeliantów. Popołudniem syryjska armia zdementowała wcześniejsze informacje, twierdząc, że był to fałszywy alarm. Prawdopodobnie doszło do awarii syryjskiego systemu obrony przeciwlotniczej, w wyniku czego doszło do ogłoszenia fałszywego alarmu. Dowódca syryjskiej obrony przeciwlotniczej oskarżył Izrael i Stany Zjednoczone, że aktywność z ich strony doprowadziła do elektronicznego zakłócenia syryjskiej sieci radarowej.
    17 kwietnia 2018 r. dowódca irańskich sił lądowych gen. Kioumars Heydari, powiedział, że armia Iranu jest "znacznie silniejsza niż w przeszłości" i że Izrael nie może dłużej grozić Republice Islamskiej. Dodał on, że data zniszczenia Izraela została już wyznaczona.
    17 kwietnia 2018 r. grupa polskich działaczy prawicowych, na czele której stoi Krzysztof Bosak, zgłosiła zawiadomienie do polskiej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez izraelskiego prezydenta Reuvena Rivlina podczas jego wizyty w hitlerowskim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Podczas swojego przemówienia Rivlin powiedział, że podczas Holokaustu wielu Polaków uczestniczyło w mordowaniu swoich żydowskich sąsiadów.

 

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie serwisów informacyjnych: PAP, AP, Haaretz, Jerusalem Post, Arutz Sheva.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: Aktualności z Izraela


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright © 2018 by Gedeon