" DEKLARACJA  BALFOURA " 

 

W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Jakiś czas po rozpoczęciu działań wojennych, Wielka Brytania przeżywała trudności związane z brakiem acetonu, niezbędnego składnika kordytu (rodzaj prochu), używanego do pocisków przez artylerię królewskiej marynarki.

Winston Churchill zwrócił się wtedy do żydowskiego naukowca, chemika Weizmanna (1874-1952), z prośbą o "trzydzieści tysięcy ton acetonu". Weizmann przeniósł centrum swych badań z Manchesteru do Londynu i wraz ze swym personelem pilnie pracował nad syntezą substytutu acetonu. Udało mu się. Marynarka, zaopatrzona w nowe zapasy prochu, mogła kontynuować walkę.

Arthur James Balfour, minister spraw zagranicznych w rządzie Lloyda Georga, wyraził wdzięczność narodu brytyjskiego:

          - Co możemy zrobić dla pana?, pytał Balfour.

        - Dla mnie nic, lecz dla mego narodu, ojczyznę w Palestynie - odpowiedział Weizmann.

 

W jakiś czas później, w Queen`s Hotel w Manchesterze, Bulfour i Weizmann ponownie dyskutowali o kwestii syjonizmu. Balfour przypomniał wtedy wcześniejszą propozycję Wielkiej Brytanii dotyczącą Ugandy jako możliwej ojczyzny Żydów. Weizmann odrzucił tę ofertę:

          - Gdybym zaproponował panu Paryż zamiast Londynu, czy przyjąłby go pan? - zapytał Weizmann Balfoura.

          - Lecz panie Weizmann, my mamy Londyn - odpowiedział Balfour.

          - My mieliśmy Jeruzalem, gdy Londyn był jeszcze bagnem - nastąpiła odpowiedź.

 

Przewidując koniec wojny i możliwość mandatu nad Palestyną, rząd brytyjski 2 listopada 1917 roku skierował, przez Balfoura, pismo do lorda Rothschilda, przewodniczącego Brytyjskiej Federacji Syjonistycznej, stwierdzając, że "rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie domu dla narodu żydowskiego". Dokument ten stał się znany jako "Deklaracja Balfoura" i był wielką zachętą dla syjonistycznych Żydów na całym świecie.

 

 

                         "Ministerstwo Spraw Zagranicznych

                         2 listopada 1917 r.

     Drogi Lordzie Rothschild,

     W imieniu Rządu Jego Królewskiej Mości z przyjemnością przekazuję Panu następującą deklarację sympatii z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez Gabinet.

     Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu, przy czym jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby zaszkodzić obywatelskim czy religijnym prawom istniejących w Palestynie społeczności nieżydowskich oraz prawom i statusowi politycznemu, z jakich Żydzi korzystają w każdym innym kraju.

     Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan zapoznać z tą deklaracją Federację Syjonistów.

                              Arthur James Balfour."

 

 

 

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon