BARIERA  BEZPIECZEŃSTWA
         Sprawa muru bezpieczeństwa

 

 

14 czerwca 2002 roku izraelski rząd zatwierdził plan budowy pierwszego odcinka bariery bezpieczeństwa (security wall).
    Pomysł budowy bariery powstał z potrzeby stworzenia zapory mogącej powstrzymać potencjalnych terrorystów, którzy do tej pory mogli swobodnie przedostawać się z terytoriów Autonomii Palestyńskiej do miast Izraela.

mapa - rozmiar: 205 602 bajtów
Planowany przebieg bariery bezpieczeństwa
(Copyright: Gedeon)

Cała bariera ma mieć długość około 350 km. Będzie ona miała przeciętnie 50-metrów szerokości, w niektórych miejscach dojdzie do 70 metrów. Określa się ją zwykle nazwą muru, ale składa się ona w większej części swojego przebiegu z różnych przeszkód. Z reguły jest to ogrodzenie prawie 4-metrowej wysokości, ze stali, a miejscami z betonu, z czujnikami elektronicznymi, wzmocnione z jednej strony zasiekami z drutu kolczastego, a z drugiej rowem mającym zapobiec staranowaniu przez samochody.
    W wersji najbardziej rozbudowanej będzie to elektroniczny inteligentny płot w centrum, ostrzegający o każdej próbie przejścia. Zakłada się, że potencjalny terrorysta będzie potrzebował od 10 do 20 minut na sforsowanie całej zapory. Jest to wystarczający czas na przybycie patrolu granicznej straży, aby zatrzymać osobę nielegalnie przekraczającą barierę. Po wschodniej stronie tego płotu znajdą się: rów, kanał lub inna przeszkoda, zagradzająca drogę pojazdom; potem jeszcze jeden płot a za nim wybrukowana droga dla wojska. Po stronie zachodniej inteligentnego płotu znajdzie się sieć dróg: ścieżka śladów, ujawniająca ślady stóp każdego, kto ją przekroczy; droga patrolowa dla pojazdów wojskowych oraz jeszcze jeden płot.
    Bariera będzie wyposażona w wieże strzelnicze i bramy wjazdowe rozmieszczone w różnych odstępach. Obok znajdzie się specjalna strefa zamknięta. Na tych odcinkach, gdzie z powodów topograficznych bariera nie osiągnie 50 metrów szerokości, znajdą się tylko niektóre elementy. W wielu rejonach po palestyńskiej stronie muru powstanie strefa buforowa, objęta zakazem wstępu.
    W rejonach zamieszkałych przez duże palestyńskie społeczności w pobliżu Zielonej Linii, zaplanowano dodatkowo okop (Depth Barrier), kilka kilometrów na wschód od głównej bariery. Jego celem będzie skierowanie ruchu w tych rejonach do punktów kontrolnych.
    Jedynie ziemia położona bezpośrednio na linii przebiegu bariery została formalnie skonfiskowana. Własność ziem położonych po drugiej stronie muru pozostaje w rękach dotychczasowych właścicieli, którym izraelski rząd obiecał stały dostęp. Według biura izraelskiego Ministra Sprawiedliwości w barierze powstanie 5 głównych przejść oraz 26 "przejść rolniczych".
    Prawną podstawą konfiskaty ziemi pod budowę bariery jest nakaz "rekwizycji na potrzeby armii", podpisany przez wojskowego dowódcę z Komendy Głównej. Właściciele zarekwirowanej ziemi mają prawo żądać odszkodowania.

Barierę podzielony został na trzy sekcje: północną, Jerozolimę oraz południową:
        - Północna część -
  Zaczynać się będzie w Salem przez Kfar Quassem, i na południu dojdzie do Qalqilia. Część ta będzie miała 110 km długości.
        - Część południowa -
  Dokładny plan dotyczący tej części przebiegu bariery nie został jak dotąd jeszcze ostatecznie ustalony. Trwają nieustanne rozmowy. Spodziewana długość 215 kilometrów.
        - Jerozolima -
  Bariera będzie miał długość 54 kilometrów. Plan zakłada wybudowanie dwóch ścian wokół Jerozolimy i uniemożliwienie palestyńskim terrorystom dostępu do miasta.

Koszty budowy różne źródła szacują na 600 mln-1,3 mld dolarów. Rząd izraelski wyasygnował z budżetu 22 mln dolarów na rekompensaty dla Palestyńczyków poszkodowanych wskutek budowy ogrodzenia.

mapa - rozmiar: 73 338 bajtów
Pierwsze etap muru bezpieczeństwa
(Źródło: UNRWA)

---------- CZĘŚĆ PÓŁNOCNA ----------

31 lipca 2003 roku Izraelskie Ministerstwo Obrony ogłosiło ukończenie pierwszego odcinka bariery bezpieczeństwa, oficjalnie rozpoczętej 16 czerwca 2002 roku. Pierwszy odcinek obejmuje 123-kilometrowy (85 mil) pas, biegnący od punktu kontrolnego Salem w północno-zachodniej części prowincji Dżeninu, przez prowincje Tulkarem i Kalkilja, do oseidla Elkana w prowincji Salfit.
    Odcinek bariery na północ od Jerozolimy, oddalony od miasta około 20 kilometrów, biegnie na północy cztery kilometry od punktu kontrolnego Kalandia do bazy wojskowej Opher w rejonie Ramallah, i dalej od osiedla żydowskiego Gilo do Beit Sahur w rejonie Betlejem. Prace na tym odcinku ciągle trwają, lecz mieszkańcy tego rejonu już teraz muszą przechodzić przez punkty kontrolne Kalandia i Gilo, żeby dostać się do Jerozolimy.
    Bariera w rejonie Betlejem przebiega od Gilo na drodze nr 60, obok obozu uchodźców Aida, grobu Racheli i osiedla Har Homa do drogi nr 356 obok Beit Sahur. Nowy punkt kontrolny (brama) dla Betlejem znajdzie się 200 metrów na południe od obecnego punktu kontrolnego Gilo.
    40-kilometrowy odcinek w północnej części rejonu Dżeninu, od punktu kontrolnego Salem do Jalbun, został ukończony 31 grudnia 2003 roku.

 

Budowa pierwszego odcinka muru bezpieczeństwa ma niezaprzeczalnie bardzo silny wpływ na około 60 miast, wsi i obozów uchodźców palestyńskich. Bariera stworzyła pięć zamkniętych enklaw i kilka obszarów w których występują utrudnienia:

- Enklawa Barta Sharqiya (prowincja Dżeninu) - ta enklawa obejmuje pięć wiosek: Umm ar Rihan (353 osoby), Khirbet 'Abdallah al Yunis (133 osoby), Daher Al-Maleh (205 osób), Barta'a Ash Sharqiya (3.404 osoby) oraz Khirbet El-Shalkh Sa'ed (206 osób). Ogółem jest to ponad 4.300 ludzi, w tym 200 rodzin uchodźców palestyńskich (ponad 1.000 osób). Enklawę odwiedza mobilna przychodnia zdrowia UNRWA. Również dwaj palestyńscy lekarze z Dżeninu przyjeżdżają do tutejszej przychodni trzy razy w tygodniu. Znajdują się tutaj cztery szkoły (15 nauczycieli), w których uczy się 750 uczniów. Około 400 dzieci uczęszcza do szkoły w Barta'a Gharbiya, przechodząc przez Zielonią Linię do Izraela.


(Źródło: UNRWA)

Enklawa posiada trzy bramy w barierze bezpieczeństwa. Na północy, na drodze z Umm ar Rihan do Dżeninu znajduje się pierwsza brama. W części centralnej brama znajduje się na drodze z Umm ar Rihan do Ya'bad. Na południu brama znajduje się na drodze z Barta Ash Sharqiya do Ya'bad. Obok każdej bramy wybudowano dwa parkingi. Znajdują się tam bazy izraelskiej straży granicznej. Przejścia są otwierane na 30 minut w godzinach od 5:00 do 21:00. Dodatkowo bramy są otwierane w sytuacjach wyjątkowych w godzinach nocnych. Młodzież i dzieci udające się do szkół mogą przekraczać bariery codziennie w godzinach 7:00-7:15 i 12:15-12:30. Od strony Izraela nie ma żadnych barier granicznych, jednak oficjalne przejście graniczne znajduje się w części południowej enklawy, w pobliżu Barta Ash Sharqiya.
    Enklawa nie jest podłączona do izraelskiego systemu zaopatrywania w wodę. Do wiosek wodę dowozi 7 cystern. Bezrobocie w enklawie sięga 80% ludności zdolnej do pracy. Istnieje tutaj około 300 zarejestrowanych sklepów, jednak większość sklepikarzy pochodzi spoza enklawy. Izraelscy Arabowie otworzyli tutaj cztery zakąłdy, w których pracuje 800 kobiet. Okolica nie jest regionem rolniczym. Znajdują się tutaj gaje oliwne, będące własnością 15 arabskich rodzin. Podczas budowy izraelskiej drogi, w maju 2004 roku zniszczono 600 drzewek oliwnych. Ekonomiczna sytuacja mieszkańców enklawy jest trudna.

W lipcu 2004 roku w enklawie wyburzono 21 domów położonych wzdłuż Zielonej Linii. Doszło wówczas do starcia ludności cywilnej z izraelską policją, która użyła gazu do rozproszenia demonstrujących. W starciu rannych zostało 6 Palestyńczyków oraz 40 izraelskich policjantów. Zniszczone zostały również 4 ciężkie pojazdy budowlane. Podczas tej operacji zniszczono jedyną w Barta wytwórnię oliwy. Przy wypłacie odszkodowania wartość wytwórni została wyceniona na 250 tys. USD.

 

- Dodatkowo w prowincji Dżenin kręta droga przebiegu bariery oraz inne fortyfikacje terenowe spowodowały utrudnienia w życiu w następujących wioskach: Rumane (3.186 osób), Taibe (2.254 osób) i Anin (3.514 osób). Znajduje się tutaj co najmniej jedna szkoła (prowadzona przez UNRWA w Rumane) i dwa ośrodki medyczne.

 

 

 

- Enklawa Baqa Sharqiya (prowincja Tulkarem) - enklawa obejmuje trzy miejscowości: Baqa esh Sharqiya (3.869 osób), Nazlet Issa (2.366 osób) i Nazlet Abu-Nar (185 osób). Znajdują się tutaj cztery szkoły i dwa ośrodki medyczne. Enklawę odwiedza też mobilna przychodnia zdrowia UNRWA.


(Źródło: UNRWA)

Enklawa posiada trzy bramy oraz jedno przejście graniczne przez Zielonią Linię do Izraela.

 

- Wioska Khirbet Jubara (prowincja Tulkarem) - Wioska Khirbet Jubara znalazła się całkowicie odizolowana po izraelskiej stronie bariery bezpieczeństwa. Mieszka tutaj 330 osób, w tym około 80 palestyńskich uchodźców.
    Mobilna klinika UNRWA odwiedza enklawę raz w miesiącu. Dzieci dojeżdżają do szkoły w Tulkarem i w innych miejscowościach Autonomii Palestyńskiej.


(Źródło: UNRWA)

Na wschód od wioski znajduje się brama, która jest otwarta w godzinach 6:00-8:00 oraz 12:00-14:00.
    Elektryczność jest wytwarzana przez generator.

 

- W prowincji Tulkarem poza barierą bezpieczeństwa powstała dodatkowa bariera, tzw. "głęboki okop" o głębokości 9 metrów i szerokości 24 metrów na wschód od miasta. Okop bedzie przebiegał na północy obok (1 200 metrów) obozu uchodźców Nur Shams , na południu obok Faroun, zamykając Iktaba, Dhinnaba , Kafa i Izbat Shufa. W tej enklawie znajdzie się miasto Tulkarem (42.990 osób), obóz uchodźców Tulkarem (15.600 osób), obóz uchodźców Nur Schams (8.000 osób), wioski: Iktaba (1.868 osób), Dhinnaba (7.974 osób), Faroun (3.016 osób), Kafa (329 osób) oraz Shufa (900 osób). Poza normalnymi szkołami, UNRWA prowadzi tutaj 5 własnych szkół. Poza Tulkarem znajdują się także 3 ośrodki medyczne.

 

 

 

- miasto Kalkilja - Kalkilja została całkowicie zamknięta i otoczona ze wszystkich stron barierą bezpieczeństwa, wieżami strażniczymi i drogami patrolowymi dla wojska. W Kalkilii mieszka ponad 43 tys. mieszkańców, z czego 35 tys. to palestyńscy uchodźcy. Natomiast włączając ludność okolicznych wiosek, w enklawie żyje 45 tys. ludzi. Wybudowana bariera bezpieczeństwa odcięła arabskich rolników od 80% swoich ziem uprawnych. Dostęp do nich jest w znacznym stopniu utrudniony.
    W mieście UNRWA utrzymuje szpital, centrum zdrowia oraz trzy szkoły podstawowe. Otwarty Uniwersytet Al-Quds otworzył w Kalkilii kampus z 50 nauczycielami i 1.400 studentami. Z powodu utrudnień w przemieszczaniu się, uniwersytet opracował liczne metody korespondencyjnej komunikacji pomiędzy studentami a nauczycielami - telefon, internet. 22 profesorów z An-Najah University z Nablusu przeniosło się do Kalkilii.


(Źródło: UNRWA)

Na głównej drodze dojazdowej do miasta (nr. 55) wybudowano wojskowy punkt kontrolny z licznymi elektronicznymi detektorami metalu i materiałów wybuchowych. Ta główna brama jest często otwierana specjalnie dla arabskich rolników. Na północy znajduje się brama 28, która jest otwierana w godzinach 7:00-8:00, 12:00-12:15 oraz 16:00-16:50. Dodatkowo jest możliwość dostania się do wioski Habla, na południe od miasta. Droga przebiega specjalnie wybudowanym tunelem pod barierą bezpieczeństwa i drogami patrolowymi izraelskiej armii. Brama prowadząca do Habla jest otwierana w godzinach 7:00-8:00, 12:00-13:00 oraz 16:00-17:00. Północne brama prowadząca poprzez Zieloną Linię do Izraela jest używana wyłącznie przez izraelską armię. Ogółem Kalkilia posiada pięć bram utworzonych w barierze.
    W Kalkilii działa około 1,2 tys. prywatnych firm, jednak i tak bezrobocie wynosi 65%.

We wrześniu 2004 roku od miasta odcięto barierą dużę farmę drobiu (7 tys. kur). Jej właściciel, po 30 dniach własnymi rękoma podłożył ogień. Farma spłonęła.

- wioski Izbat al-Tabib, Nabi Elyas i Isla (prowincja Kalkilija) znajdują się po palestyńskiej stronie bariery bezpieczeństwa, na wschód od miasta Kalilija. Większość ziem uprawnych tutejszych arabskich rolników pozostała po stronie izraelskiej, za barierą i Zieloną Linią. Na ich potrzeby utworzono trzy bramy, występują jednak utrudnienia w ich przekraczaniu. Warunki życia mieszkańców tych wiosek znacznie się pogorszyły.

- wioska Jayyus (prowincja Kalkilija) - wioska znajduje się na północny-wschód od miasta Kalkilija, po palestyńskiej stronie bariery bezpieczeństwa. Jednak bariera odcięła od wioski 70% ziem uprawnych, 120 szklarni i 12 tys. drzewek oliwnych. Działają tu dwie bramy, występują jednak duże problemy z ich przekraczaniem.
    W Jayyus żyje około 3 tys. osób, w tym 32 rodziny palestyńskich uchodźców.

 

 

- enklawa Hable (prowincja Kalkilija) - znajdują się tutaj wioski: Hable (5.725 osób), Ras Atiya (1.488 osób) oraz Izbat Jalud (132 osób). Wśród mieszkańców znajduje się 500 palestyńskich uchodźców.
    Agencje UNRWA dostarczają tutaj żywność i inne środki potrzebne do życia. Kanada ufundowała sieć wodociągów. ICRC rozprowadza żywność. Znajdują się tutaj cztery szkoły i dwa ośrodki medyczne.


(Źródło: UNRWA)

Habla posiada trzy bramy. Od północy, na drodze w kierunku Kalkilii znajduje się brama otwierana w godzinach 7:00-8:00, 12:00-13:00 oraz 16:00-17:00. Cały teren enklawy jest nadzorowany z wież strażniczych umieszczonych wzdłuż bariery bezpieczeństwa. Dla potrzeb rolników wybudowano dwie bramy (na południu i zachodzie od wioski), są one jednak najczęściej zamknięte.

 

- wioski Ras Tira, Dab'a, Wad Rasha i Arab a-Ramadeen (prowincja Kaliklija) - wioski te zostały całkowicie odizolowane wewnątrz enklawy, powstałej dla ochrony izraelskiego osiedla Alfei Menashe. W tych małych wioskach żyje ponad 1 tys. mieszkańców, w tym około 250 palestyńskich uchodźców.
    W Dab'a znajduje się szkoła, brak jednak ośrodków medycznych. Dla potrzeb arabskich samochodów wybudowano jedną bramę przy drodze do wioski Habla. Brama jest otwierana w godzinach 7:00-8:00, 12:00-13:00 oraz 16:00-17:00. Dodatkowo znajdują się dwie bramy rolnicze. Brama położona w południowej części enklawy otwierana jest sporadycznie.

Nie ma szkół ani ośrodków medycznych, poza szkołą podstawową w Dab'a; nie są one podłączone do kanalizacji ani sieci elektrycznej. Obecnie jest budowana droga, żeby zapewnić im dojazd - za pozwoleniami - przez przemysłową część Alfei Menashe do Kalkilji.

 

 

- wioski Azun Atme, Beit Amin i Saniriya (prowincja Kaliklija) - wioska Azun Atme, leżąca na południowym krańcu prowincji Kalkilja, została 30 października 2003 roku ogłoszona "zamkniętą strefą wojskową". Jest ona całkowicie otoczona - od wschodu bareirą bezpieczeństwa, od zachodu Zielonią Linią, a od północy i południa żydowskimi osiedlami - Oranit (5.200 osób), Elqana (3.000 osób), Sharei Tiqva ( 3.500 osób) i Ets Efrayim (600 osób). Dla ochrony tych osiedli planuje się wybudowanie dodatkowej bariery bezpieczeństwa. Wówczas arabskie wioski zostaną całkowicie otoczone barierą.


(Źródło: UNRWA)

W enklawie Azun Atme żyje około 1.050 osób, w tym 10 rodzin palestyńskich uchodźców. Odizolowaną wioskę arabską odwiedza moblina przychodnia UNRWA. Palestyńska przychodnia zdrowia jest czynna przez dwie godziny tygodniowo. W Azun Atme znajduje się także palestyńska przychodnia zdrowia i szkoła.
    Brama w barierze otwierana jest w miarę potrzeb w godzinach 6:00-19:00. Większość rolników napotyka na utrudnienia w dostępie do swoich upraw. Około 70 rolników usiłuje spać w swoich szklarniach, jednak straż graniczna ma nakaz wyburzania wszelkich nielegalnie wzniesionych budowli, z tego powodu arabscy rolnicy nie mogą wznieść nawet prowizorycznych budynków do spania. Jeden z farmerów, nie mogąc przez 3 dni dostać się do swojej fermy drobiu utracił 4,5 tys, kur. Większość prywatnych firm działa w branży samochodowej. Lokalna fabryka cementu planuje przenosiny do Kufr Tulth.

 

- wioska Mas'ha (prowincja Kaliklija) - w tej małej wiosce żyje około 2 tys. ludzi, w tym 800 palestyńskich uchodźców. Wioska została otoczona z dwóch stron barierą bezpieczeństwa, która ochrania pobliskie żydowskie osiedle Elkana.
    Przyjeżdża tutaj mobilna klinika UNRWA.


(Źródło: UNRWA)

Brama na drodze z Mas'ha do Elkana jest używana wyłącznie przez izraelską armię. Brama rolnicza jest otwierana w godzinach 7:00-7:15 oraz 12:30-13:00. Większość terenów uprawnych została odcięta od wioski przez barierę.

 

- Enklawa Deir Ballut (prowincja Salfit) - w obręb tej enklawy wchodzą wioski Deir Ballut, Rafat i Zawiya. Mieszka tutaj 11,7 tys. ludzi, w tym prawie 800 palestyńskich uchodźców. Dwie przychodnie zdrowie są czynne dwa razy w tygodniu. W enklawie istnieje także szkoła.


(Źródło: UNRWA)

Enklawa jest połączona droga z terytorium Autonomii Palestyńskiej. Wojskowy punkt kontrolny na tej drodze jest otwarty w godzinach 6:30-18:00.
    Około 70% terenów uprawnych znajduje się poza barierą bezpieczeństwa.

 

 

---------- JEROZOLIMA ----------

 

- Wioska Beit Iksa (prowincja Jerozolima) - wioska jest położona na północny-zachód od Jerozolimy. Mieszka tutaj około 1,6 tys. osób. Bariera bezpieczeństwa oddzieliła wioskę od pozostałej części terytorium Autonomii Palestyńskiej. Na południe od Beit Iksa znajduje się wojskowy punkt kontrolny. Wybudowana bariera ochrania osiedla żydowskie, które znajdują się od zachodu, południa i wschodu.

 

- Obóz dla uchodźców Shufat (prowincja Jerozolima) - obóz znajduje się w północnej części Wschodniej Jerozolimy. Żyje tutaj ponad 10 tys. palestyńskich uchodźców. Wzniesiona bariera bezpieczeństwa odizolowała obóz uchodźców od reszty miasta Jerozolimy.

 

- Wioska Abu Dis (prowincja Jerozolima) - Abu Dis jest położona we Wschodniej Jerozolimie, w odległości 2 km od Starego Miasta. Wioska jest częściowo otaczona barierą bezpieczeństwa, która ochrania pobliskie żydowskie osiedle Maale Adumin. W Abu Dis żyje około 12,5 tys. ludzi, w tym 1,1 tys. palestyńskich uchodźców.
    W gęstej zabudowie miejskiej bariera przybiera formę muru, w którym nie ma żadnych bram. Poza Abu Dis umieszczono trzy wojskowe punkty kontrolne, które umożliwiają przedostanie się do Jerozolimy lub na terytoria Autonomii Palestyńskiej.

 

 

------------------------------------

Faza druga obejmuje budowę (50 mil) bariery bezpieczeństwa od Salem w kierunku Bet-Shean, wzdłuż Doliny Jezreel i gór Gilboa. Ukończono w 2004 roku.

Faza trzecia przewiduje budowę bariery bezpieczeństwa wokół miasta Jerozolimy. Długość tego odcinka będzie wynosił (32 mil).

Faza czwarta budowy to odcinek (95 mil) od Elkana do Ofer. Będą się tutaj znajdować specjalne odcinki, które będą głęboko wrzynać się w teyrotium palestyńskie. Ich zadaniem będzie ochrona żydowskich osiedli i dróg pomiędzy nimi.

W dalszej kolejności będzie budowana bariera bezpieczeństwa na odcinku południowym, wokół Wzgórz Hebronu.

------------------------------------

Chociaż plan nie został jeszcze formalnie zatwierdzony przez rząd, to jest planowany dodatkowy odcinek muru wokół Doliny Jordanu. Plany dla tego odcinka są już bardzo zaawansowane, bariera ma przebiegać od Salem do Jalbun. Mur oddzieli izraelskie osiedle Maale Ephraim, biegnąc dalej na południe, do północnego regionu Morza Martwego. Wschodnia bariera nie będzie w całości składała się z muru; jej część oprze się na naturalnym urwisku, schodzącym do Doliny Jordanu, w niektórych miejscach zostanie wykopany rów. Cała bariera, zarówno wschodnia jak zachodnia, będzie miała wtedy długość od 800 do 900 kilometrów. Szacuje się, że koszt jej budowy to 10 milionów szekli za kilometr, całośc wyniesie zatem 8-9 bilionów szekli.

------------------------------------

Media na świecie (także i w Polsce) przyrównują tę antyterrorystyczną osłonę do niechlubnego muru berlińskiego, po raz kolejny przedstawiając Izrael jako policyjne państwo, brutalnie traktujące ludność arabską.

Lonnie Mings, autor listu modlitewnego CFI, tak to komentuje: "Palestyńczycy mówią do Izraela: 'Nienawidzimy was'. Izrael na to odpowiada: 'W porządku, odgrodzimy się od was' i zaczyna budować granicę. Wówczas cały świat protestuje".

Rabin Ephraim Shore ("15 Things I Don`t Understand about the Mideast Peace Process", Israel Update, http://www.aish.com) zdaje się wyrażać pogląd wielu Izraelczyków, pisząc: "Jeśli Izrael ma prawo i obowiązek podejmować kroki konieczne dla obrony swych obywateli, to dlaczego jest potępiany za budowanie okrężnych dróg, by kierowcy mogli unikać zasadzek i ostrzału? Dlaczego jest potępiany za budowanie osłony, która ma powstrzymać terrorystów? Dlaczego jest potępiany za zatrzymywanie terrorystów w więzieniach? (...) Jak właściwie Izrael ma się bronić".

A może to najwyższa pora, aby cały świat otwarcie potępił terroryzm. Może to najwyższa pora, aby Unia Europejska zaprzestała wspierać finansowo palestyński terroryzm - wiadomo, że część finansowych środków przekazywanych władzom Autonomii Palestyńskiej była i nadal jest przekazywana dla radykalnych organizacji islamskich. Może to najwyższy czas, aby otwarcie powiedzieć, że bycie antysemitą to hańba dla człowieka.
    Oby Bóg uwolnił Izraela od morderczych planów wroga i dał wytchnienie dzieciom swoim. Mamy nadzieję, że mur ochronny będzie służył temu celowi, w jakim jest wznoszony - ochronie życia Izraelczyków. Mamy przy tym nadzieję, że przyjdzie taki dzień, w którym mury nie będą już potrzebne.

W chwili obecnej pozostają jednak fakty, a te jednoznacznie potwierdzają skuteczność wybudowanych już fragmentów bariery bezpieczeństwa. Liczba ataków terrorystycznych spadła o 75%.


(Źródło: gov.il)

 

------------------------------------

Opracowano na podstawie:
  materiałów biuletynu informacyjno-modlitewnego "Nasz Starszy Brat" nr. 2/2003 r.
  Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) Projected population, Selected Years, Medium Series 2003.
  B'Tselem: The Separation Barrier: Position Paper, March 2003
  http://www.un.org/unrwa/

 
Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2012 by Gedeon