UCHOD¬CY  PALESTYŃSCY 

 

Problem uchodĽców palestyńskich od wielu lat budzi wiele emocji na całym ¶wiecie. Z punktu widzenia Arabów, większo¶ć z nich, winę za ten problem ponosi Izrael. Poniżej prezentujemy stanowisko w tej sprawie byłego premiera Syrii Haleda El-Azema, opublikowane w jego "Pamiętniku" w 1973 roku w Bejrucie. Na str. 386-387, Haled El-Azem wspomina:

"(...) wezwanie rz±dów państw arabskich do opuszczenia Palestyny i przeniesienia się do s±siednich krajów arabskich, skierowane do jej mieszkańców po masakrze w wiosce Dir Yasin w 1947 roku, pomogło Żydom, ich sytuacja w Palestynie znacznie się poprawiła bez większego wysiłku. Pomy¶lmy, co by było, gdyby mieszkańcy Palestyny, których liczba przekroczyła milion, zostali w swoim kraju. Jak± stanowiliby `pi±t± kolumnę`, jak rz±d izraelski byłby w ci±głym strachu.
    Od 1948 roku domagamy się, by powrócili do swych domów. Lecz to wła¶nie my wzywali¶my ich do opuszczenia kraju, a od naszego ż±dania od ONZ, aby zadecydowała o ich powrocie, minęło kilka miesięcy. Czy to jest m±dra i uzasadniona polityka? Czy jest tu sens? Sami zdecydowali¶my o ich losie, o losie milionów uchodĽców arabskich, wzywaj±c ich do opuszczenia swych domów, ziem, miejsc pracy i fabryk. Zamienili¶my ludzi, ciesz±cych się ze swej pracy w wysiedleńców pozbawionych pracy w ogóle. Potem przyzwyczaili¶my ich do żebractwa i zadowolenia z tego, co daje im U.N.R.W.A. (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refuges in the Near East) (...)"

    Należałoby dobrze zapamiętać te słowa...

 

    W 1948 roku 68% uchodĽców arabskich opuszczaj±c Izrael nie widziało ani jednego izraelskiego żołnierza.

    Liczbę uchodĽców z 1948 roku szacuje się na około 630 tys. Taka sama była liczba uchodĽców żydowskich z krajów arabskich. W 1948 roku w krajach arabskich mieszkało 856 tys., a w 1982 roku już tylko 35 tys. Żydów. Żydzi byli zmuszeni sił± do opuszczenia krajów arabskich na skutek brutalnych prze¶ladować i pogromów. O tym nikt nie pamięta i nikt nie mówi o ich prawach.

 

---- UchodĽcy palestyńscy ----


¬ródło: BBC News

 

 

Zarejestrowani przez UNRWA uchodĽcy palestyńscy (1995 rok):

  w obozach poza obozami suma
Jordania 238.188 1.050.009 1.288.197
Zachodni Brzeg 131.705 385.707 517.412
Strefa Gazy 362.626 320.934 683.560
Liban 175.747 170.417 346.164
Syria 83.311 253.997 337.308
Total: 991.577 2.181.064 3.172.641
¬ródło: UNRWA

Populacja obozów uchodĽców na Zachodnim Brzegu
(stan na 30 kwietnia 2003 roku)

Lokalizacja obozu Zarejestrowani oficjalnie Nieoficjalni Total
Region Nazwa obozu Rodziny Osoby Niemowlęta
Jerycho Aqabat Jaber Camp
Ein Sultan Camp
1.013
289
5.148
1.625
137
41
352
71
5.500
1.696
Jerozolima Shufat Camp
Amart Camp
Kalandia Camp
Deir Ammar Camp
Jalazone Camp
2.037
1.837
2.080
455
2.122
9.307
8.469
9.496
2.201
9.953
49
115
107
26
147
1.250
80
70
110
99
10.557
8.549
9.566
2.311
10.052
Hebron Fawwar Camp
Arroub Camp
Dheisheh Camp
Ayda Camp
Beit Jibrin Camp
1.356
1.822
2.500
935
425
7.316
9.941
11.549
4.312
1.930
198
215
149
63
27
14
36
200
88
26
7.330
9.527
11.749
4.400
1.956
Nablus Fara Camp
Camp No 1
Askar Camp
Balata Camp
Tulkarm Camp
Nur Shams Camp
Jenin Camp
1.461
1.319
3.019
4.496
3.504
1.688
3.208
6.960
6.290
13.982
21.041
16.712
8.339
14.677
128
99
235
421
218
152
177
134
20
468
142
221
103
122
7.094
6.310
14.450
21.183
16.933
8.442
14.799
Total:   36.406 172.908 2.772 3.606 176.514
¬ródło: UNRWA

Populacja obozów uchodĽców w Strefie Gazy
(stan na 30 kwietnia 2003 roku)

Lokalizacja obozu Zarejestrowani oficjalnie Nieoficjalni Total
Region Nazwa obozu Rodziny Osoby Niemowlęta
Jabalia Jabalia Camp 19.489 102.253 2.259 3.860 106.113
Rimal Gaza Beach Camp 14.792 76.530 1.603 828 77.358
Nuseirat Nuseirat Camp 10.962 55.286 1.422 10.813 66.099
Deir El-Balah Deir El-Balah Camp 3.785 18.517 478 2.346 20.836
Bureij Bureij Camp 5.529 27.605 691 2.958 30.563
Khan Yunis Khan Yunis Camp 12.788 60.424 1.452 1.565 61.989
Rafah Rafah Camp 18.181 91.600 2.232 1.136 92.736
Maghazi Maghazi Camp 4.291 21.228 482 1.905 23.133
Total:   89.817 453.443 10.950 25.411 478.854
¬ródło: UNRWA

Populacja obozów uchodĽców w Libanie
(stan na 30 kwietnia 2003 roku)

Lokalizacja obozu Zarejestrowani oficjalnie Nieoficjalni Total
Region Nazwa obozu Rodziny Osoby Niemowlęta
Bejrut Mar Elias Camp 173 612 1 801 1.413
Góry Burj Barajneh Camp
Dikwaneh Camp
Dbayeh Camp
Chatila Camp
3.548
2.131
1.075
1.874
15.069
9.075
3.981
8.014
140
47
15
62
5.113
0
221
4.116
20.182
9.075
4.202
12.130
Saida Ein El Hil Weh Camp
Nabatieh Camp
Mia Mia Camp
9.951
1.536
1.061
43.711
6.937
4.388
554
70
41
1.242
0
620
44.953
6.937
5.008
Tyr Buss Camp
Rashidieh Camp
Burj Shamali Camp
2.074
5.535
3.991
8.990
24.864
17.996
99
316
224
996
399
475
9.986
25.263
18.471
Trypoli Nahr El Bared Camp
Bedawwi Camp
6.042
3.352
29.091
15.219
416
124
1.529
819
30.620
16.038
Beqaa Wavel Camp 1.653 7.381 61 111 7.492
inne miejsca:   2.422 10.355 94 0 10.355
Total:   46.418 205.683 2.264 16.442 222.125
¬ródło: UNRWA

Populacja obozów uchodĽców w Syrii
(stan na 30 kwietnia 2003 roku)

Lokalizacja obozu Zarejestrowani oficjalnie Nieoficjalni Total
Region Nazwa obozu Rodziny Osoby Niemowlęta
Damaszek Khan Esh ShiehCamp
Khan Dannoun Camp
Sbeineh Em Camp
Qabresit Em Camp
Jaramana Em Camp
3.180
1.749
3.184
3.706
876
15.449
8.122
15.967
18.552
3.753
332
224
363
423
65
1.170
1.075
5.580
75
90
16.619
9.197
21.547
18.627
3.843
Południe Dera Camp
Dera Em Camp
1.153
922
4.849
4.197
121
88
710
1.150
5.559
5.347
Homs-Hama Homs Camp
Hama Camp
2.949
1.712
12.995
7.314
209
128
720
300
13.715
7.614
Północ Neirab Camp 3.768 17.013 375 685 17.698
Total:   23.199 108.211 2.308 11.555 119.766
¬ródło: UNRWA

Populacja obozów uchodĽców w Jordanii
(stan na 30 kwietnia 2003 roku)

Lokalizacja obozu Zarejestrowani oficjalnie Nieoficjalni Total
Region Nazwa obozu Rodziny Osoby Niemowlęta
Amman South Amman New Camp
Talbieh Camp
9.163
139
50.252
850
784
22
0
3.627
50.252
4.477
Irbed Irbed Camp
Hosun Camp
Souf Camp
Jerash Camp
4.748
3.909
2.992
2.819
23.852
20.317
15.146
14.924
473
414
229
327
0
0
0
0
23.852
20.317
15.146
14.924
Amman North Jabal Husein Camp
Baqaa Camp
5.373
11.781
30.034
66.195
438
1.077
0
19.245
30.034
85.440
Zarka Zerka Camp
Marka Camp
3.353
6.728
17.688
37.363
328
840
0
4.847
17.688
42.210
Total:   51.022 276.711 4.933 27.719 304.430
¬ródło: UNRWA

 

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon